Suzan van der Pas (lector)

Suzan van der Pas - lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap

Suzan is lector van Sociale Innovatie en Ondernemerschap en programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden (voorheen Wmo-werkplaats).

Achtergrond en expertise

Dr. Suzan van der Pas is vanaf 2010 verbonden aan de afdeling Epidemiologie en Biostatistiek van de VU medisch centrum Amsterdam als senior onderzoeker. Zij startte haar carrière als verpleegkundige en studeerde daarna Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1999 werkte zij als docent Sociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde in 2006 op sociaalwetenschappelijk onderzoek naar: ‘Intergenerational relationships of older adults: family structure, contact and norms”. Hierna heeft zij vier jaar in Nieuw Zeeland gewerkt als research fellow aan de National Institute for Demographic and Economic Analysis (NIDEA). Daarnaast werkte zij ook als universitair docent Sociologie aan de University of Waikato, waar zij les gaf aan social work studenten.

“Sociaal ondernemerschap gaat over waarde creëren, ondernemend denken, samenwerken en participeren van de burger.”.

Suzan van der Pas