Gideon de Lange

Gideon de Lange - Onderzoeker lectoraat Sociale Innovatie en Ondernemerschap

In zijn nog jonge loopbaan heeft hij met name kwalitatief onderzoek verricht binnen het sociaal domein. In deze onderzoeken speelt het thema co-creatie steeds een notabele rol.         

Achtergrond en expertise

Gideon studeerde Toegepaste Psychologie bij Hogeschool Leiden. Zijn afstudeeronderzoek heeft hij in naam van het lectoraat uitgevoerd. Na het behalen van zijn diploma is hij in dienst getreden. In zijn nog jonge loopbaan heeft hij met name kwalitatief onderzoek verricht binnen het sociaal domein. In deze onderzoeken speelt het thema co-creatie steeds een notabele rol.