Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Geneesmiddelenonderzoek met Organs-on-Chips (AC/OC)

De ontwikkeling van organs-on-chips (OoCs) kan zorgen voor een paradigmaverschuiving in geneesmiddelonderzoek. Door het kweken van miniatuurorganen in de kanaaltjes van microfluïdische chips ontstaat een systeem dat geneesmiddelonderzoekers in staat stelt snel, efficiënt en goedkoop geneesmiddelen te testen. Zo helpt ons onderzoeksproject ‘AC/OC: Ontwikkeling van Analytisch-Chemische methoden voor geneesmiddelenonderzoek met Organs-on-Chips’ (AC/OC) mee aan het personaliseren van medicatie.

Ons doel

Voor bepaling van de voor geneesmiddelonderzoek cruciale parameters absorptie, distributie, metabolisme en excretie (ADME) is het noodzakelijk om de concentraties van geneesmiddelen en hun relevante metabolieten te meten. Het doel van AC/OC is dit mogelijk te maken door het ontwikkelen van analytisch-chemische technieken, gebaseerd op vloeistofchromatografie gekoppeld met massaspectrometrie (LC-MS). Hiermee kunnen ontwikkelaars van OoCs (de eindgebruikers van AC/OC) de voordelen van hun producten voor geneesmiddelonderzoek beter onderbouwen. 

Samenwerking

Het OoC-veld ontwikkelt zich snel en Nederland (georganiseerd binnen OoC-consortium hDMT) speelt daarin een belangrijke rol. Wij verbinden kennis en expertise op het gebied van analytische chemie, OoCs, celkweek en geneesmiddelonderzoek.

Samen onderzoeken?

Leiden Centre for Applied Bioscience

Student LCAB bezig in laboratorium met pipetten

Onze lector

Peter Lindenburg ondersteunt met de onderzoeksgroep Metabolomics het werkveld door onderzoeksvragen te beantwoorden en analytisch chemische methoden te ontwikkelen. 

Meer over onze lector

Wat en hoe?

We bouwen voort op twee KIEM-projecten, waarin enkele veelbelovende analytisch-chemische technieken succesvol zijn verkend. In AC/OC zullen wij: 

  • analytisch-chemische methodes ontwikkelen die geschikt zijn om een breed scala aan geneesmiddelen en metabolieten te bepalen in meerdere types OoCs; 
  • deze methodes verbeteren, zodat de analyse geautomatiseerd, sneller en gevoeliger wordt; 
  • de potentie van deze methodes voor geneesmiddelonderzoek met OoCs demonsteren door ze toe te passen op enkele praktijkvraagstukken. 

Technieken

• GC-MS en LC-MS.  
• Microextractietechnieken  
• Automatisering van monstervoorbewerkingstechnieken

Projectinformatie

Type project

RAAK-PRO

Looptijd

2023-2027

Status

Lopend

Onderzoeksgroep(en)

Metabolomics

Projectleiding

Peter Lindenburg (MB)

Partner(s)

Universiteit Leiden, Leiden Academic Centre for Drug Research, Hogeschool Utrecht, Mimetas, Bruker Nederland BV, Interscience BV, Centre for Human Drug Research (CHDR), Stichting Proefdiervrij, Institute for human Organ and Disease Model Technologies, TNO Innovation for Life, LUMC. 

bovenkant van flesjes, lab metabolomics