Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Countering syndemic vulnerability

Binnen Countering syndemic vulnerability wordt onderzocht hoe de veerkracht van gemeenschappen versterkt kan worden om met syndemische kwetsbaarheid om te gaan en zo gezondheidsongelijkheden te verminderen.

close up van verschillende handen die samen puzzelstukjes vasthouden

Ons doel

Er zijn belangrijke gezondheidsverschillen op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Mensen met een lagere sociaaleconomische positie in bepaalde wijken hebben een minder goede gezondheid, doordat ze in sociaal minder goede omstandigheden leven. Dit kan leiden tot meer stress en gezondheidsproblemen. Dit patroon van sociaaleconomische clustering van gezondheidsproblemen heet 'syndemische kwetsbaarheid'. Deze kwetsbaarheid komt vaak door (structurele) factoren buiten het individu om. De huidige sociale- en gezondheidssystemen lukt het niet deze syndemische kwetsbaarheid te voorkomen, omdat ze vaak op één gezondheidsprobleem gericht zijn, terwijl het meestal gaat om meerdere problemen.

In onze aanpak staan de wijken en inwoners zelf centraal. Door co-creatie in twee wijken (een in Leiden en een in Den Haag) wordt een veerkracht-methode (community resilience approach) ontwikkeld om de structurele mechanismes die tot syndemische kwetsbaarheid leiden in een wijk of gemeenschap, aan te pakken.


 

Samenwerking

Zoals bij alle andere projecten van onderzoeksgroep Sociale Innovatie, is het werkveld hier partner, waarmee samen wordt gewerkt aan kenniscoproductie. 

Het onderzoeksconsortium bestaat uit het LUMC (o.l.v. prof. dr. Jet Bussemaker), Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden en Onderzoeksinstituut IVO.

Financier: Nationale Wetenschapsagenda (NWA), programma Gezondheidsverschillen – Beter benutten van het gezondheidspotentieel van mensen met een lagere sociaaleconomische positie.

Contact

Samantha Groenestein

foto van twee studentes die in verte aan komen lopen in de bibliotheek

Wat en hoe?

close up van gekleurde tandwielen die in elkaar passen, vastgehouden door verschillnede mensen

De veerkracht-methode wordt gebaseerd op nieuwe wetenschappelijke inzichten over:

  • opeenstapeling van gezondheidsproblemen op wijk- en gemeenschapsniveau;
  • processen in verschillende sociaalecologische systemen (individu/gezin, gemeenschap/wijk, beleid) die tot clustering van gezondheidsproblemen leiden of juist tegengaan;
  • activiteiten in verschillende sociaalecologische systemen die de veerkracht, welzijn, en gezondheid bij kwetsbare individuen en gemeenschappen kunnen versterken en,
  • de effecten van deze activiteiten op deze veerkracht, gezondheid en welzijn.

Onderzoeksgroep Sociale Innovatie geeft tijdens dit onderzoek vorm aan de veerkracht-methode in Leiden en Den Haag, waarbij ook de structurele mechanismes die leiden tot syndemische kwetsbaarheid in een wijk of gemeenschap onderzocht worden.

Verwachte resultaten

Inzichten uit dit onderzoek vloeien via de betrokken onderzoeker terug naar het onderwijs in de vorm van praktijkcases en opdrachten. 

Het onderzoeksproject zal leiden tot een aantal publicaties en bijeenkomsten en een uitgewerkt voorbeeldaanpak waarmee andere wijken vervolgens ook een dergelijke methode kunnen implementeren.

Vier studenten tijdens een meeloopdag van Hogeschool Leiden.