Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Praktijkgericht onderzoek bij Hogeschool Leiden

De wereld is continu in beweging. Met ons praktijkgericht onderzoek dragen we bij aan het realiseren van een wendbare samenleving. Onze onderzoekers werken altijd nauw samen met het onderwijs én de beroepspraktijk. Op die manier leveren we relevante kennis en realiseren we toepasbare producten met en voor professionals. Zo zijn we een waardevolle partner voor de beroepspraktijk in het aanpakken van complexe maatschappelijke vraagstukken.

Onderzoek, onderwijs, praktijk

We zien professionals als cruciale spelers voor een wendbare samenleving. Want, de wendbaarheid van een organisatie wordt bepaald door de wendbaarheid van haar professionals. Daarom werken wij in ons onderzoek nauw samen met studenten, docenten en professionals. Zo verwerven professionals direct de nodige kennis en kunde om verandering in hun praktijk te realiseren.  

We voeren kort-cyclische onderzoeken uit binnen langlopende thematische programmalijnen. Zo realiseren we directe impact en kunnen onderzoeken elkaar opvolgen.

Meer weten over de organisatiestructuur van Hogeschool Leiden?

Lees er hier alles over!
Twee onderzoekers van Foodlab bekijken en bespreken mengsel onder microscoop

Kwaliteit

Praktisch, grondig en ethisch

Ons onderzoek is praktisch relevant, methodisch grondig en ethisch verantwoord. Kwaliteit staat bij ons voorop. We investeren blijvend in onze kwaliteitszorg en -cultuur. De plan-do-check-act-cyclus (PDCA) staat in onze kwaliteitszorgsystematiek centraal. Ons onderzoek voldoet aan de standaarden uit het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2023-2028 en de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit (NGWI). We hebben een Commissie Wetenschappelijke Integriteit. Hier kun je terecht met klachten over (veronderstelde) schendingen van wetenschappelijke integriteit.

Onze kenniscentra worden elke zes jaar door een extern panel beoordeeld op hun kwaliteit. In 2019 zijn alle kenniscentra positief beoordeeld.   

ouders houden samen baby vast

Kenniscentra

Georganiseerd onderzoek

Ons onderzoek gebeurt binnen vijf kenniscentra. Deze zijn ieder gekoppeld aan een van onze vijf faculteiten. Zo bestaan onderzoek en onderwijs dicht bij elkaar en zorgen we voor een sterke onderlinge verbinding. 

In de kenniscentra werken onze onderzoekers binnen robuuste onderzoeksgroepen aan een gezamenlijk onderzoeksprofiel dat past bij de betreffende beroepspraktijk. De kenniscentra kennen duurzame samenwerkingsverbanden binnen de regio en daarbuiten, waarin onderzoeksvragen binnen de praktijk worden opgepakt. Onderzoekers worden bij hun werkzaamheden bijgestaan door ondersteuners, die bij de kenniscentra en de centrale diensten werkzaam zijn.