Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Studenten interviewen vrouwelijke Kamerleden voor kinderboek

12 juli 2021 | Onderzoek

Voor het project 'De Kritische Blik' hebben studenten van de faculteit Management & Bedrijf vrouwelijke Kamerleden geïnterviewd voor een kinderboek.

Met het boek hopen zij jonge meiden te inspireren om van hun droom werkelijkheid te maken ondanks de huidige drempels op het gebied van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Faculteitsbreed project

Tijdens het faculteitsbrede project 'De Kritische Blik' van de faculteit Management & Bedrijf ontwikkelen studenten een eindproduct dat een maatschappelijk vraagstuk uit verschillende invalshoeken belicht. Studenten Marieke Broekhuizen, Jamie Jonker, Anneloes de Bie (studenten Communicatie) en Yorrick Schipper (student Sociaal Juridische Dienstverlening) hebben het maatschappelijk vraagstuk van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen verder belicht. Om bij te dragen aan de oplossing van dit maatschappelijk vraagstuk ontwikkelden zij een kinderboek om zo jonge meiden te inspireren om van hun droom werkelijkheid te maken.

Pien wordt premier

De titel van het boek is Pien wordt premier. In het boek volg je Pien door de verschillende fases van haar leven. In al deze fases krijgt zij te maken met ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Van niet mee mogen voetballen op de basisschool tot het afgewezen worden na een sollicitatie, het komt allemaal aan bod. 

Om input te verzamelen hebben de studenten een aantal vrouwelijke Kamerleden geïnterviewd. Veel Kamerleden waren enthousiast over het concept en uiteindelijk wisten ze Renske Leijten (SP), Eva van Esch (PVDD), Leonie Vestering (PVDD) en Inge van Dijk (CDA) te spreken. Naast deze interviews hebben zij ook gesproken met een aantal vrouwelijke studenten en een basisschoolleerling. Eén van de geïnterviewden gaf de volgende tip mee aan jonge meiden die een topfunctie ambiëren: "Volg je dromen en ontwikkel je talenten. Op die manier sta je erg in je eigen kracht en ben je sterker dan iedereen."

Van concept naar werkelijkheid

Door de enthousiaste reacties besloten Marieke, Jamie, Anneloes en Yorrick om het eindproduct verder uit te werken en het werkelijk te maken. Marieke: "Deze interviews bevatten zoveel leerzame informatie voor ons boek, dat we besloten om er echt werk van te maken. We kwamen in contact met een illustrator die ons project zo aan het hart ging, dat ze ons boek gratis wilde voorzien van tekeningen."

Het project 'De Kritische Blik' is inmiddels afgerond en de definitieve versie van het kinderboek is ingeleverd. Marieke: "Dit is nog niet het einde. We overwegen zeker om contact op te nemen met een uitgever in de hoop dat zij ons boek zouden willen publiceren."

Over het project 'De Kritische Blik'

Het project 'De Kritische Blik' is een faculteitsbreed vak dat wordt aangeboden binnen de faculteit Management & Bedrijf van Hogeschool Leiden. In het project behandelen studenten een actueel maatschappelijk vraagstuk vanuit verschillende (sociaal)wetenschappelijke perspectieven en analyseren dat met een kritische blik. Deze analyse wordt omgezet in een groepsproduct dat een substantiële bijdrage levert aan de maatschappelijke discussie of (een deel van) een oplossing.