Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Serie 1: Buitenbooster 14

21 juni 2022 | Onderzoek

In deze Buitenbooster nemen de onderzoekers van het lectoraat je mee de zomer in. Met een poster met 50 activiteiten is elke vakantiedag een nieuw avontuur en ben je elke dag een ervaring wijzer. Kortom: 50 boosters die je deze zomer samen met familie, vrienden, buren en leerlingen gedaan moet hebben.

Stimuleren van ontwikkelingsgebieden

De zomer is een tijd waarin kinderen, maar niet alle kinderen, volop kansen krijgen om nieuwe ervaringen op te doen. Dit omdat zij op andere plekken en plaatsen komen, andere mensen ontmoeten en allemaal dingen kunnen doen die zij anders niet doen.  

Zomeractiviteiten zijn echter geen luxe maar van belang voor ieder kind. Zo bieden activiteiten levensvormende ervaringen als ‘ik mag meedoen’, ‘ik kan dit’, en ‘dit is echt iets voor mij’. Activiteiten stimuleren ontwikkelingsgebieden zoals taal en denken. En verschillende plekken, met verschillende mensen, en met verschillende dingen om te doen en te bespreken, helpen kinderen grip te krijgen op en begrip te krijgen van de wereld. Het is daarom van belang om alle kinderen een boost aan zomerervaringen te geven. Doe je mee? 

Poster met 50 zomerboosters

Om deze belangrijke ervaringen toegankelijk te maken voor ieder kind, heeft het lectoraat een buitenbooster-poster gemaakt. Een poster met 50 zomerboosters die je samen met familie, vrienden en buren gedaan moet hebben. Klik op de link en print hem uit. Hang de poster op het raam, de deur, de wc, de keukenkastjes of deel hem uit. En dan, naar buiten!  

Download de buitenbooster-poster

Buitenkansen!

In de vakantie leren van buitenschoolse kennisbronnen, bagage verzamelen voor het nieuwe schooljaar. De zomervakantie staat voor de deur, in sommige gezinnen zijn er volop plannen gemaakt voor activiteiten in de vakantie of een reis binnen of buiten Nederland. Voor andere kinderen zijn het zes weken zonder school, in hun eigen buurt.  

Met deze buitenbooster liggen er voor alle kinderen zomerervaringen in het verschiet, of je nu thuis bent of op reis. Alle kinderen krijgen zo bagage mee, buitenkansen die aansluiten bij kinderen en bij de beschikbare bronnen in hun omgeving. Bij deze bronnen kun je denken aan andere kinderen, volwassenen en/of de beschikbare plekken om te spelen, te ontdekken en te helpen.  

‘Funds of Knowledge’ benadering

Activiteiten die gericht zijn op het waarderen en benutten van de eigen omgeving en achtergrond van kinderen sluiten aan bij de ‘Funds of Knowledge’ (FOK) benadering, waarbij in het onderwijs gezocht wordt naar manieren om meer gebruik te maken van de kennis en vaardigheden die kinderen in de context van hun gezin en culturele gemeenschap verwerven. 

Kinderen doen kennis op binnen hun eigen huishouden, zij leren van leeftijdsgenoten, de populaire cultuur en de leefgemeenschap (Hogg, 2011 aangehaald in Dobber, 2015). Door deze bronnen te benutten in onderwijsactiviteiten wordt de verbinding tussen leren en buitenschoolse activiteiten voor kinderen zichtbaar. De talenten en ervaringen die de kinderen opdoen, kunnen verder uitgediept worden in het onderwijs. Door een koppeling te maken tussen de kennis en vaardigheden uit de omgeving van kinderen en onderwijsactiviteiten, wordt de ontwikkeling gestimuleerd doordat het leerlingen motiveert en zij zich gezien voelen. De buitenschoolse kennis kan een geschikte voedingsbodem zijn voor hun verdere ontwikkeling (Volman, 2012). 

Met deze booster vol zomeractiviteiten buiten, laten we de kinderen op zoek gaan naar inspirerende bronnen in hun eigen omgeving of laten we hen een bron zijn voor anderen in hun omgeving.

Achtergrondinformatie: