Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Onderzoek naar beeldvorming van verpleegkundestudenten over verpleeghuiszorg

27 juni 2024 | Onderzoek

27 juni 2024 - Ondanks dat de zorg voor mensen in een verpleeghuis complex is en dus een hoge mate van vaardigheid vraagt zijn er maar een beperkt aantal hbo-opgeleide verpleegkundigen werkzaam in verpleeghuizen.

Docent-onderzoeker Charlotte Audhoe-Margadant, werkzaam bij het lectoraat Verpleegkunde Intramurale Ouderenzorg, doet onderzoek naar welk beeld hbo verpleegkundestudenten hebben ten aanzien van het werken in het verpleeghuis. Ook wordt onderzocht welke factoren een rol spelen bij de vraag of studenten wel of niet kiezen voor het verpleeghuis. Inzicht in de factoren die van invloed zijn op de beeldvorming van de ouderenzorg bij hbo verpleegkundestudenten is belangrijk om te komen tot aangrijpingspunten voor het ontwikkelen van gerichte interventies vanuit hogescholen en zorginstellingen.

Medio 2023 is er een enquĂȘte uitgezet onder alle verpleegkundestudenten. Dit is een vervolg op een onderzoek dat het NIVEL tussen 2016 en 2018 heeft uitgevoerd onder hbo verpleegkundestudenten die stage hebben gelopen in het verpleeghuis. Hieruit blijkt dat maar een klein percentage van de ondervraagde studenten in het verpleeghuis wil gaan werken na hun studie. Mogelijk spelen negatieve associaties die studenten hebben bij de werkzaamheden in het verpleeghuis hierbij een rol. Studenten missen vaak een rolmodel en vinden dat er weinig onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende niveaus van verpleegkunde.  Het is van belang om een realistischer beeld te geven van het werken als hbo-verpleegkundige in het verpleeghuis. Binnenkort wordt het artikel hierover gepubliceerd.