Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Lector John Verhoef bouwt duurzame relaties

28 mei 2020 | Benoeming

28 mei 2020 - John Verhoef, lector Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg (ERFB), is in april door Hogeschool Leiden voorgedragen voor de landelijke Lector van het Jaar verkiezing.

foto van ballen voor verschillende sporten

Zijn voordracht, binnen het thema ‘Onderwijsinnovatie’ is een logische gezien zijn talent voor het bouwen van duurzame relaties en succesvolle samenwerkingsverbanden.

Prof. Dr. T.P.M. Vliet Vlieland, hoogleraar doelmatigheid van revalidatieprocessen, in het bijzonder fysiotherapie
'Winnen doe je met z’n allen'. Deze uitspraak van Johan Cruijff moet haast wel de lijfspreuk zijn van Dr. John Verhoef, lector Eigen Regie aan Hogeschool Leiden. Want als er één werkwoord is dat zijn loopbaan kenmerkt, dan is dat wel ‘samenwerken’.

Verhoef functioneert uitermate succesvol binnen de driehoek van onderzoek, onderwijs en praktijk. Op natuurlijke en integere wijze zorgt hij al jaren voor verbinding tussen docenten, studenten, collega’s in de praktijk en wetenschappers. Hij doet dat door ze te enthousiasmeren voor en informeren over onderzoek én hen te activeren zelf op zoek te gaan naar vraagstukken en oplossingen. Zijn inzet, bescheidenheid en de meerwaarde van het lectoraat ERFB worden enorm gewaardeerd en maken hem onder de lectoren één van de ‘dragers’ van de hogeschool. Verhoef spreekt zelf vooral over het teambelang: “Ik kan niet genoeg benadrukken hoe blij ik ben met al mijn collega’s. Samen maken we het lectoraat tot een succes.” 

Dr. Leontien van Wely, onderwijsmanager bachelor Fysiotherapie
Een leven lang leren en samenwerken, dat kenmerkt John. Hij is een rolmodel voor velen vanwege zijn open en nieuwsgierige - maar niet opdringerige - houding. Hij weet mensen in hun kracht te zetten, zodat zij hun eigen dromen waar kunnen maken. John is als lector super waardevol voor de opleiding.

Onderwijsinnovaties

John Verhoef heeft in 2009 bewust gekozen voor het hbo-onderwijs en inmiddels zijn er meerdere onderwijsinnovaties te noemen die duidelijk zijn signatuur dragen. Direct vanaf zijn start bij Hogeschool Leiden vervulde hij een sleutelrol in het aanscherpen van het onderwijs. Zo was hij onder andere inhoudelijk coördinator van de aanvraag voor een nieuwe bekostigde masteropleiding Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg, die per september 2020 start. Daarnaast is hij voorzitter van de curriculumcommissie van de bacheloropleiding Fysiotherapie. Vanuit deze rol heeft hij een mooie bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een nieuw curriculum voor deze opleiding. Tevens heeft John een belangrijke bijdrage geleverd bij het opzetten van Praktijkgericht Onderzoek Fysiotherapie (POF), waardoor studenten de kans krijgen om actief bij te dragen aan onderzoek in het werkveld met ondersteuning vanuit het lectoraat.  

Samenwerking in de zorg

In de zorg wordt de laatste jaren gelukkig steeds meer samengewerkt met cliënten voor het ontwikkelen en implementeren van behandelprogramma’s. “Best gek dat dit niet altijd standaard praktijk is geweest als je bedenkt dat juist die groep de meeste deskundigheid en praktijkervaring in huis heeft”, aldus John. In zijn ogen kun je als onderzoeker namelijk je eigen deskundigheid pas goed benutten wanneer je de deskundigheid en ervaringen van anderen meeneemt. 

foto van John Verhoef
John Verhoef
In co-creatie praktijkgericht onderzoek opzetten maakt onderzoek daarom per definitie zin- en betekenisvol. Co-creatie is een modewoord geworden, maar eigenlijk is het gewoon samenwerken en verbinding zoeken. Voor alle partijen moet er een win-win situatie in zitten en wanneer dat besef gaat leven, dan ontstaat er verbinding en levert het mooie dingen op.

Door zich in te leven in de leefwereld van de cliënt en door gezamenlijk te bedenken wat voor die ander van belang is, hoopt hij onder andere in de fysiotherapie een meerwaarde te creëren voor cliënten, die zijzelf ook als dusdanig ervaren, waardoor gedragsverandering vanuit henzelf komt.

Over lectoraat ERFB en onderwijsinnovatie

Het lectoraat ERFB, dat uniek is in Nederland, richt zich op praktijkvragen van cliënten en fysiotherapeuten op het terrein van beweegzorg (in combinatie met zorgtechnologie) als middel om cliënten in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen, ook als bewegen niet meer vanzelfsprekend is. Het lectoraat is onderdeel van het kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER) van de faculteit Gezondheidszorg en speelt een cruciale rol in het verbinden van onderzoek, onderwijs en praktijk.