Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Elf hogescholen op de bres voor Caribische studenten

10 juli 2024 | Algemeen

Elf hogescholen hebben de handen ineengeslagen om de in- en doorstroom van studenten van de Caribische eilanden naar het hbo te verbeteren.

Groepsfoto met bestuurders, studenten en medewerkers van deelnemende hogescholen

Voor veel van deze studenten is de overgang naar Nederland een ingrijpende verandering; hierdoor presteren zij minder goed. Extra aandacht voor opvang en begeleiding is cruciaal. 

Jaarlijks starten zo’n 1.600 studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk aan een studie in Nederland. Zij lopen tijdens hun studie tegen zo veel problemen aan, dat zij hun opleiding vaak niet afronden. Daar zijn verschillende oorzaken voor: taal- en cultuurverschillen op de eerste plaats. Daarnaast kunnen zowel de voorbereiding in het Caribisch voortgezet onderwijs op een vervolgstudie als de begeleiding in Nederland verbeterd worden.

Koninkrijksbrede alliantie

De vier ministers van onderwijs binnen het Koninkrijk zijn het programma SEA (Strategic Education Alliance) gestart om het studentsucces van Caribische studenten te verhogen. SEA is een samenwerkingsverband tussen de Caribische en Nederlandse onderwijsinstellingen, van mbo/sbo tot en met wo, en overheden.

Hogescholen vormen eenheid

Om het studentsucces van Caribische studenten te verbeteren, hebben elf hogescholen een samenwerkingsverband opgericht, onder de noemer ‘Samenwerking HBO Studentsucces Caribische studenten’. Naast ondersteuning en facilitering is er tevens een inhoudelijk doel om de samenwerking tussen hogescholen te intensiveren en formaliseren. Er is namelijk een dringende behoefte bij zowel de Caribische als Nederlandse instellingen aan een integrale, aanpak zodat activiteiten op de eilanden van de hogescholen met Caribische partners elkaar versterken. Door deze integrale aanpak wordt een betere voorlichting aan en begeleiding van potentiële studenten, maar ook samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek op de eilanden beoogd.

Werkgroep voor studentsucces

Op 5 juli jl. hebben de bestuurders van de deelnemende hogescholen de samenwerking bekrachtigd met hun handtekening. Een landelijke werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende hogescholen, werkt in gezamenlijkheid verder aan een betere voorbereiding, zoals loopbaanoriëntatie en studiekeuze, en passende begeleiding van Caribische studenten in Nederland. De werkgroep doet dit onder andere door aanwezig te zijn op studiebeurzen, door het verzorgen van workshops en voorlichtingen, en door een gezamenlijk voorbereidingsprogramma op te zetten en uit te voeren op de eilanden voor aankomende studenten.

Deelnemende hogescholen

De Haagse Hogeschool, Fontys Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Leiden, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Saxion, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, NHL Stenden en Hogeschool Inholland.