Fysiotherapie

Herregistratie Fysiotherapie

Deze cursus wordt georganiseerd door Hogeschool Leiden in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen. Deze scholing biedt de nieuwste ontwikkelingen van de fysiotherapie aan om zodoende het bachelorniveau van fysiotherapie eigen te maken.

Herregistratie

Herregistratie is een instrument om de kwaliteit van zorg en veiligheid van patiënten te waarborgen. Herregistratie is vanaf 1 januari 2009 verplicht voor drie beroepen: de verpleegkundige, verloskundige en fysiotherapeut. Deze beroepsgroepen moeten elke vijf jaar aantonen dat hun kennis en vaardigheden nog van voldoende niveau zijn.

Lees meer over Wet BIG

Inhoud

De cursus Herregistratie fysiotherapie is opgebouwd uit twee modules: een module over het onderzoeken van de patiënt en een over het behandelen van de patiënt.

Lees meer over de modules en competenties

Voor wie?

Deze cursus is voor alle fysiotherapeuten die op basis van de werkervaringseis niet in aanmerking komen voor herregistratie in het BIG register en in het bezit zijn van een Nederlands diploma/getuigschrift fysiotherapie.

Meer informatie over praktische zaken

Certificaat

Bij 100% aanwezigheid en het behalen van een voldoende voor de twee portofolio's wordt na afloop van de cursus aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Meer informatie over kosten en inschrijven

Ja, ik wil mij direct aanmelden voor deze nascholing

Waar vindt de cursus plaats?