Een studente zit bij het raam, naast een boekenkast, gebogen over een computer.

Aanbevolen websites HRM

Nederlandstalig

Aan de slag: platform voor arbeidsmobiliteit
Dit platform gaat over ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en besteed aandacht aan onderwerpen als re-integratie, arbo, werving & selectie, nieuwe werkvormen, outplacement, coaching of nieuwe wet- en regelgeving. 

Het platform bestaat uit:

  • een tweewekelijkse e-mailnieuwsbrief
  • maandelijks nieuwe artikelen: bekijk alle artikelen
  • website met nieuws, blogs, onderzoeksrapporten en het archief

Geen toegang tot een artikel? Het Mediacentrum heeft inloggegevens.

Alles over HR
Alles over HR houdt je op de hoogte van het laatste HR nieuws, de meest interessante thema's en de leukste evenementen.

Arboportaal
Het Arboportaal is een initiatief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het portaal dient als startpunt van informatie over arbeidsomstandigheden. Doel is om werkgevers, werknemers en preventiemedewerkers te informeren en door te verwijzen naar andere relevante bronnen. Om iedereen betrokken te houden bij gezond en veilig werken.

HMR: Holland Management Review
Holland Management Review (HMR) biedt zes keer per jaar een selectie uit de beste, regelmatig prijswinnende, artikelen van medewerkers van onder meer diverse business schools in de VS, Nederland en België. HMR heeft een exclusieve samenwerking met Harvard Business Review en brengt artikelen uit deze en andere toonaangevende vakliteratuur in vertaling uit. Daarnaast publiceert HMR ook werk van organisatieprofessionals die vanuit hun praktijk in en buiten organisaties kennis vergaren en dat met collega's en andere geinteresseerden willen delen.
Na registreren op de website heb je toegang tot de inhoud van de verschenen edities. 

HRbase
Het exclusieve netwerk voor alle HR professionals. De ontmoetingsplek waar meer dan 14.000 HR professionals informatie, kennis en ervaringen over HR vraagstukken met elkaar delen.

HRM Lectoren
Website van het HRM Lectoren Netwerk Nederland. Met informatie over het jaarlijkse congres en toegang tot presentaties en artikelen vanuit het lectoren netwerk.

HR Praktijk
Website met nieuws, opinie en achtergronden op het gebied van HR. De informatie op de website is per topic te bekijken (o.a. HR Analytics, Recruitment 2.0, Talent management, Strategisch HR).

HRzone
HRzone is het onafhankelijke kennisplatform van  HRcommunity, onder het motto kennis in zicht. De onderwerpen op HRzone variëren van de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt tot en met de nieuwste trends op het gebied van gamification. Alle aspecten uit het HR-vakgebied zijn in kennisdomeinen ondergebracht, waar je je op kunt abonneren.

Kennisbank Diversiteit en Emancipatie
De Kennisbank Diversiteit en Emancipatie van IDEM is een landelijke kennisbank met meer dan 42.000 beschrijvingen van documenten die betrekking hebben op het werkveld van IDEM: discriminatie, LHBT-emancipatie, integratie en discriminatie.

Managers Online
Internetmagazine voor directeuren en managers. Met een aparte HRM rubriek.

Management Impact
Management Impact biedt de meest relevante managementcontent op acht deelgebieden: organiseren, strategie, veranderen, processen & projecten, innoveren, leiderschap en persoonlijke groei. Management Impact is onderdeel van Vakmedianet en werkt samen met deskundigen en professionals op bovengenoemde gebieden.

ManagementSite
Platform om kennis en ervaring te delen. Wil grenzen verkennen en blokkades doorbreken. Kritisch, wars van hypes, interactief, altijd op zoek naar wat wél werkt. Met onder andere een kennisbank met inzichten, voorbeelden en tips voor beter managen & organiseren en voor persoonlijke effectiviteit.

ManagementSite – Kennisbank – Human Resource Management
Voorbeelden en tips m.b.t. HRM en strategisch personeelsmanagement. Ervaringen en inzichten over de rol van Human Resources Management bij verandermanagement, innovatief organiseren, diversiteit en duurzaamheid. HR en talentmanagement. Strategisch HRM. De belangrijkste trends in Human Resources Management.

NKDI - Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid
Het NKDI beoogt met kennis uit onderzoek en praktijk kennisuitwisseling te stimuleren over het thema duurzame inzetbaarheid en gericht beleidsadvies te leveren aan overheid, werkgevers en werknemers om zo maatschappelijk draagvlak voor duurzame inzetbaarheid van alle werkenden te creëren. ​​​​​​
Op de website vind je o.a. een Kennisbank met publicaties en onderzoeksrapporten en -cases uit Nederland op het gebied van duurzame inzetbaarheid (denk aan employability, leven lang leren, vitaliteit, etc.).
Het NKDI is gehuisvest bij het Lectoraat HRM van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.​

Personeelsnet
Website met vakkennis voor HR professionals. Je vindt er o.a. themadossiers die je de mogelijkheid bieden om je vakkennis te verdiepen. De redactie van Personeelsnet vult deze HR-themadossiers met achtergronden, opinies en praktische informatie voor managers en HR-professionals. De themadossiers zijn: arbo, personeelsbeleid, werving en selectie, arbeidsrecht, arbeidsvoorwaarden, wet werk en zekerheid, scholing en hr-vakgebied. Personeelsnet heeft ook een bijbehorend weblog: personeelslog. Personeelslog schrijft over trends in HR, recruitment, Het Nieuwe Werken en communicatie.

Professioneel Begeleiden
Deze website is onderdeel van Kloosterhof Neer B.V., specialist in het uitgeven van vakbladen. Op de website vind je maandelijks de meest recente inhoudsopgaven van de volgende vakbladen: Counselling Magazine, De Nieuwe Meso, Examens, LoopbaanVisie, Positieve Psychologie, Tijdschrift voor Coaching en Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties. Daarnaast kun je zoeken naar artikelen over verschillende thema's op het gebied van professioneel begeleiden en deze, gratis of betaald, bekijken en/of downloaden.

PW.
Website behorend bij het tijdschrift PW, magazine voor HR-professionals. Het tijdschrift PW. is aanwezig in het Mediacentrum.

Randstad - kenniscentrum.
Randstad houdt u op de hoogte van ontwikkelingen in de wereld van werk. Alles over trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt: economie, (jeugd)werkloosheid, organiseren, talentmanagement, duurzame inzetbaarheid, flexibilisering et cetera. Maar ook over de ambities en carrières van mensen.

Tijdschrift voor HRM
Het Tijdschrift voor HRM slaat een brug tussen kennis en beleid. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het human resource management in Nederland en Vlaanderen.
Op de website vind je een database met artikelen, boekbesprekingen en columns. De meeste artikelen worden geschreven door wetenschappers, onderzoekers en adviseurs. Bij de selectie is relevantie voor de beroepspraktijk een belangrijk criterium. De artikelen zijn zijn gericht op HR-professionals in de beleidspraktijk en studenten HRM. De artikelen zijn peer reviewed. Op de pagina Dossiers vind je de themanummers van de laatste jaren.

Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties
TVOO is een toonaangevend en onafhankelijk vakblad op het gebied van Human Resource Development en richt zich op diegenen die zich individueel, groepsgewijs of beleidsmatig bezighouden met en geboeid worden door de ontwikkeling van mensen in relatie tot werk, opleiden, trainen, leren en presteren.
Het Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties is aanwezig in het Mediacentrum.
Voor artikelen uit het tijdschrift verwijst de website naar www.professioneelbegeleiden.nl, waar je complete uitgaven en losse artikelen van LoopbaanVisie kunt downloaden (gratis en betaald).

TNO Monitoring van Arbeid
In het programma Monitoring van Arbeid onderzoekt TNO de veranderingen in de arbeidssituatie van de Nederlandse beroepsbevolking en de gevolgen hiervan voor de productiviteit, innovatiekracht, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van werkend Nederland. Op basis van nieuwe dataverzameling en koppeling van databronnen brengt TNO met het programma Monitoring van Arbeid de trends in arbeid in kaart.
Op de website vind je data, cijfers en statistieken, maar ook onderzoeksrapporten en publicaties, waaronder alle Arbobalans publicaties vanaf 2005.

XpertHR Actueel
XpertHR Actueel is een toegankelijk platform waar de professionele redactie de HR-professional dagelijks voorziet van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over HR gerelateerde onderwerpen.

Engelstalig

Chief Learning Officer
Chief Learning Officer is a multimedia publication focused on the importance, benefits and advancements of a properly trained workforce. Our award-winning content caters specifically to executives in the enterprise learning market.

ICLG: International Comparative Legal Guides
COMPARE & RESEARCH THE LAW, WORLDWIDE. Find expert answers to your cross-border legal questions from 186 jurisdictions, 48 legal practice areas and over 2000 contributors. Via Compare & Research kun je de rechtspraktijk van verschillende landen met elkaar vergelijken (per rechtsgebied te selecteren, o.a. Employment & Labour Law).

ILO: International Labour Organization
The only tripartite U.N. agency, since 1919 the ILO brings together governments, employers and workers of 187 member States, to set labour standards, develop policies and devise programmes promoting decent work for all women and men.

Leadership & Change Magazine
Website/blog van Marcella Bremer, auteur en consultant op het gebied van cultuurverandering in organisaties. Je vindt op deze blog artikelen over de volgende onderwerpen: Positive Leadership, Organizational Culture, Organizational Change, New Organizations, Personal Development and reflection.

Workforce Magazine
Website van MediaTec Publishing Inc, met (internationaal) HR nieuws, topics, tools, evenementen, een community en blogs.
MediaTec Publishing Inc. is a privately held company focused on providing management information and marketing services to human resources (HR) professionals.