Foto Renske de Boer| Docent Master Jeugdzorg

Renske de Boer

Mr. Renske de Boer is programmaleider van de Master Jeugdzorg en docent Jeugdrecht. Daarnaast is ze ook coördinator van de programmalijn Recht en ethiek.

Renske is gespecialiseerd in het jeugdrecht, waaronder de Jeugdwet, recht in het sociaal domein en privacywetgeving. Ze doet onderzoek naar de toepassing van wet- en regelgeving in de jeugdsector. Zo maakte zij deel uit van het onderzoeksteam van de Eerste evaluatie van de Jeugdwet. Hiervoor werkte zij als jurist bij het voormalige Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland en als senior adviseur bij VanMontfoort.

Renske laat als docent graag aan jeugdprofessionals zien hoe het recht hen bij de uitvoering van hun taken kan ondersteunen en hoe het bescherming kan bieden aan kinderen en gezinnen die hulp nodig hebben.

Foto Renske de Boer| Docent Master Jeugdzorg