Drs. D.J (Deborah) Yapp

Hogeschool Leiden

Deborah is van origine Brits en is al meer dan 28 jaar lerares Engels in Nederland. Ze heeft lesgegeven in ongebruikelijke situaties, bijvoorbeeld op een afgelegen meisjesschool in Soedan en op een boorplatform in de Noordzee. Naast haar baan als docente is Deborah al vele jaren actief als examinator voor Cambridge, waar ze zowel leerlingen als leraren door het hele land toetst op hun vaardigheden in het Engels. Ze heeft zeven jaar lang voor CITO gewerkt als maker van Engels eindexamens voor het vwo. Deborah streeft ernaar haar talenten te ontwikkelen en haar inzichten in de kunst van lesgeven te vergroten. Sinds het behalen van haar master English Language and Literature aan de Universiteit Leiden en haar master in educatie (eerstegraads) van ICLON werkt zij aan haar proefschrift over leesvaardigheid en motivatie voor haar doctoraat in educational innovation.