Hogeschool Leiden

Samenwerkingspartners

Goede samenwerking met zorggerelateerde instellingen, gemeenten of instanties staat centraal bij het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg. Zowel in onze verkenning naar onderzoeken als bij de onderzoeken zelf. Samen met onze partners vertalen we de resultaten uit het onderzoek, verzorgen we de implementatie hiervan in het werkveld en in het onderwijs.