Hogeschool Leiden

Samenwerkingspartners

Goede samenwerking met zorggerelateerde instellingen, gemeenten of instanties staat centraal bij het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg. Zowel in onze verkenning naar onderzoeken als bij de onderzoeken zelf. Samen met onze partners vertalen we de resultaten uit het onderzoek, verzorgen we de implementatie hiervan in het werkveld en in het onderwijs.

Een mooi voorbeeld van samenwerking is te zien in onderstaande film, gemaakt door het KNGF. In deze film is Zorg- en Buurtplein de Galecopperboog te zien. Dit is een gebouw waar elke bewoner terecht kan met vragen rond zijn gezondheid, maar ook deel kan nemen aan activiteiten. Op deze manier worden zorg en welzijn aan elkaar gekoppeld.