Hogeschool Leiden

Netwerkbijeenkomst Alliantie Gezondheidsvaardigheden

13 juni 2023 - Tobias van Dockum en Arlette Hesselink zijn aanwezig geweest bij de netwerkbijeenkomst van de Alliantie Gezondheidsvaardigheden.

Inhoud en programma

De ochtend was vooral gericht op het onderwijs. Hier werden de resultaten van het internationale HELPE project gepresenteerd. HELPE staat voor Health Literacy in Physiotherapy Education (HELPE.EU.COM). Binnen dit project is samen met opleidingen fysiotherapie in andere landen onderwijsmateriaal ontwikkeld voor bacheloropleidingen. Na de zomer zijn deze materialen ook in het Nederlands beschikbaar. De middag was bedoeld voor alle partijen aangesloten bij de Alliantie gezondheidsvaardigheden en deze was druk bezocht door docenten, zorgverleners, onderzoekers, VWS, beleidsmedewerkers etc.

Arlette Hesselink, senior-onderzoeker bij het lectoraat Eigen Regie bij Beweegzorg en Fysiotherapie heeft twee workshops verzorgd:

  • In de ochtend over de materialen van Com-In-Actie en hoe deze ingezet kunnen worden binnen het onderwijs
  • In de middag samen met Sandra Jorna Lake en Nicole Bruin van de Hanze Hogeschool over het ontwikkelen van de materialen binnen Com-In-Actie en hoe de bij de ontwikkeling gebruikte werkvormen en materialen ingezet kunnen worden voor andere professionals.

 

Com-In-Actie

Binnen Com-In-Actie hebben we de afgelopen twee jaar ondersteunende middelen ontwikkeld om fysiotherapeuten en patiĆ«nten met beperkte gezondheidsvaardigheden te ondersteunen bij hun  communicatie tijdens het eerste consult. Samen gaan we kijken hoe we deze informatie en materialen over beperkte Gezondheidsvaardigheden in het bachelor onderwijs kunnen verwerken. We hebben daar al een start mee gemaakt in de beroepsopdrachten en BAS14. Ook komt er in het najaar een post-HBO training over Com-In-Actie.

Meer informatie

Meer informatie over Com-In-Actie kun je vinden via deze link.