Hogeschool Leiden

Samen vallen voorbij koploper in de regio

31 oktober 2023 - In oktober zijn we in Hazerswoude/Koudekerk als eerste in de hele regio gestart met de implementatie van de ketenaanpak valpreventie. We zijn klein gestart met alleen de werkteamleden.

Samen hebben we de routekaart ingevuld, het beweegaanbod in beeld gebracht en afspraken gemaakt over bijvoorbeeld: wie neemt welke taak op zich, en naar wie moet er wanneer worden doorverwezen? Alle leden nemen de Valrisicotest af en ze zijn door Djim (de fysiotherapeut) geïnstrueerd hoe ze deze moeten afnemen. Welzijn (Participe en Alphen Vitaal) spelen een belangrijke rol in het doorgeleiden van ouderen naar het reguliere aanbod.

Om bewustwording over valpreventie bij ouderen te creëren is er in we week van de Valpreventie een artikel in de Groene Hart Koerier gepubliceerd. Verder gaan de werkteamleden actief de wijk in om valpreventie onder de aandacht te brengen. Dat doen ze bijvoorbeeld bij bestaande activiteiten of bij bijeenkomsten waar ook de oudere doelgroep komt.

Om de routekaart samen in te vullen is expertise en extra aanbod nodig. Meerdere werkteamleden hebben een training gevolgd om de valanalyse uit te kunnen voeren (apotheker, ergo-, fysio- en oefentherapeut). Verder heeft de buurtsportcoach de training In Balans voor de ouderen met een midden valrisico gevolgd en de oefentherapeut de Otago voor de ouderen met een hoog valrisico. Ook wordt er een verkorte In Balans versie aangeboden door de buurtsportcoach (Alphen Vitaal) voor mensen met een laag risico.

Wet van de remmende voorsprong

We zijn de eerste werkgroep in de regio die gestart is met valrisico. Het heeft ons een mooie samenwerking tussen zorg en welzijn opgeleverd en we hebben veel kennis en expertise ontwikkeld. Toch zijn er nog wat hobbels om te overwinnen. De gemeente Alphen heeft de opdracht gekregen de Valrisicotest bij minimaal 2800 ouderen af te nemen. De ouderen met laag en midden risico worden doorverwezen naar interventies binnen het gemeentelijkdomein. Hiervoor wordt op korte termijn aanbod gecreëerd. Voor de hoog risicogroep, die valt onder de zorgverzekeraar, wordt het aanbod pas vanaf 2024 uit de basisverzekering gefinancierd. We zijn samen met de werkgroep leden en het Wijksamenwerkingsverband op zoek naar een tijdelijke oplossing. Een andere hobbel die nog genomen moet worden is de uitgebreide valrisico analyse. De moet officieel door de huisarts worden afgenomen, maar huisartsen zijn druk en de landelijke huisartsen vereniging (LHV) heeft aangegeven dat zij de screening niet gaan uitvoeren.

Verkorte In Balans training

Op 6 oktober is de korte In Balans training voor de laag risicogroep gestart. De training is ontwikkeld door Alphen Vitaal, bestaat uit drie bijeenkomsten en wordt gegeven door twee buurtsportcoaches. Het maximum van 20 deelnemers is gestart. Fysiotherapie studenten van Hogeschool Leiden evalueren de training, de wijze waarop de deelnemers bij de training komen en wat de deelnemers na de training gaan doen om een val te voorkomen. De planning is dat er dit jaar nog een verkorte In Balans training wordt gegeven en een gewone In Balans training (10 weken) voor de midden risicogroep.