Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan Overslaan en naar de navigatie gaan
Zoeken

Herregistratie Fysiotherapie

Cursus
 • Duur: 10 dagen + zelfstudie + stage
 • Start: 5 februari 2025
 • Kosten: € 2.750,-
 • BIG-erkend
 • Fysiotherapie
Schrijf je in

Herregistratie in het BIG-register is verplicht voor fysiotherapeuten en nog een stuk of tien andere beroepen in de gezondheidszorg. Dat is vastgelegd in de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG).

Deze beroepsgroepen moeten elke vijf jaar aantonen dat hun kennis en vaardigheden nog van voldoende niveau zijn. Fysiotherapeuten die niet voldoen aan de werkervaringseis kunnen zich na het volgen van deze cursus laten herregisteren in het BIG-register.

Iets voor jou?

 • Je bent een fysiotherapeut die op basis van de werkervaringseis niet in aanmerking komt voor herregistratie in het BIG-register.
 • Je hebt een Nederlands diploma/getuigschrift fysiotherapie. 

  Op de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lees je meer over de procedure voor herregistratie.

Heb je een buitenlands diploma? 

Dan moet je eerst de diploma-erkenningsprocedure volgen. Daarna kan je meestal deelnemen aan de cursus Herregistratie Fysiotherapie. Voordat je je inschrijft adviseren wij je contact op te nemen om te toetsen of het volgen van de cursus Herregistratie Fysiotherapie in jouw persoonlijke situatie de juiste stap is. Stuur hiervoor een bericht naar [email protected].

Persoon met knieblessure zit buiten

BIG-Erkende opleiding

Deze cursus wordt georganiseerd door Hogeschool Leiden en door Hanzehogeschool Groningen. Het BIG-register erkent alleen deze scholingen voor herregistratie indien niet wordt voldaan aan de werkervaringseis.

Naast scholing bestaat de mogelijkheid om door middel van een EVC-procedure vrijstellingen te krijgen. Voor meer informatie over de EVC-procedure kunt u contact opnemen met Zuyd Hogeschool. 

Over de cursus

Voor herregistratie in het BIG-register moet je voldoen aan de wettelijke opleidingseisen. Je volgt een vastgesteld scholingstraject voor de kernvaardigheden van jouw beroep als fysiotherapeut.

In de cursus besteed je aandacht aan:

 • Screenen/diagnosticeren (Module 1)
 • Therapeutisch behandelen (Module 2)
Modules 1 en 2

Module 1

De scholing start met screening en diagnosebepaling met aandacht voor:

 • de behoeften en wensen van de cliënt.
 • een eerste screening van de hulpvraag in het kader van de Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.
 • de interpretatie en communicatie van  'rode vlaggen', niet pluis gevoel.
 • actuele inzichten m.b.t. risicofactoren die het te bepalen beleid beïnvloeden, rekening houdend met het gezondheidsprofiel van de cliënt.
 • de uitvoering van een fysiotherapeutisch onderzoek.
 • het vaststellen van een fysiotherapeutische diagnose.
 • een indicatiestelling.
 • het ontwerpen en beschrijven van het EBP onderbouwde behandelplan.
 • multiprofessionele samenwerking: consulteren van relevante partners in de zorg.
 • verslaglegging conform de richtlijnen van het KNGF.
 • (indien noodzakelijk) doorverwijzen naar relevante partners in de zorg.

Module 2

Het tweede deel van de scholing heeft betrekking op het therapeutisch handelen met aandacht voor:

 • de behoeften en wensen van de cliënt.
 • de behandeling: de uitvoering van de in het behandelplan vastgestelde interventies. 
 • hands-on en hands-off technieken: begeleiding, coaching en ondersteuning ,aangepast aan de actuele gezondheidstoestand van de cliënt;
 • het (her)testen om de stand van zaken betreffende de gezondheidstoestand en de vorderingen in het therapeutisch proces vast te stellen c.q. te evalueren (klinimetrie).
 • de bijstelling van doelen, strategie en middelen bij afwijkend herstelbeloop.
 • de interpretatie en evaluatieve bepaling van bereikte resultaten.
 • de communicatie over de voortgang met de cliënt.
 • verslaglegging en rapportage conform de richtlijnen van het KNGF.
 • de communicatie en onderlinge afstemming met collega's en andere professionals binnen de gezondheidszorg, in het kader van optimale zorgverlening aan de cliënt.
Inhoud programma

De cursus Herregistratie Fysiotherapie bestaat uit scholingsdagen, een stage en zelfstudie. Je vindt hier meer informatie over de studiebelasting en de inhoud van de onderwijsdagen en zelfstudie. Daarnaast lees je meer over de stage, de docenten en het lesmateriaal. 

Inhoud lesdagen

Tijdens de onderwijsdagen wordt lesgegeven in de vorm van hoor- en werkcollege's, vaardigheidstrainingen, journalclubs en intervisiebijeenkomsten.

De volgende thema's worden behandeld:

 • A-specifieke lage rugklachten
 • Heup/Knie artrose
 • Neurologie – CVA
 • Hart-Long-Vaten
 • Neurologie – Parkinson 

Stage

Cursisten dienen werkzaam te zijn als fysiotherapeut of zelf een stageplaats te regelen voor 80 uur. De stage kan plaatsvinden in alle fysiotherapeutische werksettings.

De stage dient parallel aan de cursus te lopen. Het uitgangspunt hierbij is dat je de theorie en praktijk, zoals tijdens de cursus geleerd, uitvoert in de praktijk en andersom; vragen vanuit de praktijk inbrengt in de cursus.

Bekijk de toelichting Stage Herregistratie Fysiotherapie en een voorbeeld van een stage-overeenkomst.

Studiebelasting en zelfstudie

Studiebelasting

De cursus bestaat uit 10 onderwijsdagen van 8 uur verspreid over 3 a 4 maanden. Daarnaast loop je tijdens de studieperiode 80 uur stage. De studiebelasting hangt verder erg af van het instapniveau van de cursist. Per cursusdag kun je ongeveer 1 dag voorbereiding rekenen plus de uren die je nodig hebt voor het maken van jouw eindopdrachten.

Zelfstudie

De zelfstudie bestaat o.a. het bestuderen van literatuur, het uitvoeren van onderwijsopdrachten en het voorbereiden van journalclubs.

Halverwege en aan het eind van de cursus moet je een eindopdracht (een portfolio) inleveren. In dit portfolio beschrijf je o.a. je persoonlijke leerdoelen en ontwikkeling en maak je een analyse van jouw competenties en reflecties. Andere onderdelen zijn een reflectieverslag van de journalclub, een casuïstiekverslag en een verslag werkveldleren.

Over de docenten

De cursus Herregistratie Fysiotherapie wordt gegeven door de volgende (gast) docenten:

 • Cees Valentijn is hoofddocent en werkzaam als docent fysiotherapie bij de hogeschool Leiden. Tevens is hij reeds 20 jaar werkzaam als sportfysiotherapeut en manueel therapeut in de particuliere praktijk.
 • Tobias van Dockum is cursusleider en coördinator van de post-hbo fysiotherapie hogeschool Leiden. Hij is tevens docent fysiotherapie bij hogeschool Leiden.
 • Remco Loykens is docent aan de opleiding fysiotherapie bij hogeschool Leiden. Hij is 30 jaar werkzaam geweest in een particuliere praktijk, vooral op het gebied van musculoskeletale klachten. Hij is onder andere betrokken geweest bij de opzet van het Rijnland SchouderNetwerk.
 • Susanne van Rhee is fysiotherapeut met specialisatie neurorevalidatie. Ze heeft 18 jaar ervaring in de tweedelijn, waar ze nog altijd actief bijdraagt aan het opzetten van nieuwe vormen van multidisciplinaire diagnostiek, behandelingen en het delen van kennis. Susanne is gastdocent voor het thema CVA.
 • Annemiek Vonk is geriatriefysiotherapeut en heeft ruim 20 jaar ervaring in zowel de eerste als tweede lijn. Ze is gastdocent voor het onderdeel ziekte van Parkinson.
 • Emma Alkemade is docent fysiotherapie bij hogeschool Leiden en zelf werkzaam als hart- en longfysiotherapeut.
 • Babs Jurien verzorgt de journal clubs en is docent fysiotherapie bij hogeschool Leiden.
 • Tijmen Koet verzorgt het onderwijs m.b.t. het gebruik van de digitale leeromgeving. Hij is docent fysiotherapie aan Hogeschool Leiden. 

Na afronding

Ben je bij alle trainingen aanwezig geweest? En heb je een voldoende behaald voor de twee portfolio's? Dan krijg jij een certificaat als bewijs van deelname. Met dit 'periodiek-registratie-certificaat' kun je je laten herregistreren in het BIG-register.

Puur praktisch

Data en locatie

Data
In totaal zijn er 10 lesdagen die plaatsvinden op woensdag:

 • 5 februari 2025 van 12.00 tot 20.00 uur
 • 12 februari 2025 van 12.00 tot 20.00 uur
 • 19 februari 2025 van 12.00 tot 20.15 uur
 • 5 maart 2025 van 12.00 tot 20.00 uur
 • 12 maart 2025 van 12.00 tot 20.00 uur
 • 16 april 2025 van 12.00 tot 20.00 uur
 • 23 april 2025 van 12.00 tot 20.00 uur
 • 7 mei 2025 van 12.00 tot  20.15 uur
 • 14 mei 2025 van 12.00 tot 20.00 uur
 • 21 mei 2025 van 12.00 tot  20.00 uur

Voorafgaand aan de cursus kun je op woensdag 29 januari 2025 van 15.00-17.00 uur facultatief deelnemen aan een voorbijeenkomst waarin extra ruimte is voor uitleg en vragen m.b.t. het gebruik van de digitale leeromgeving. Inschrijvers worden hierover nader geïnformeerd.

Locatie
Deze cursus vindt plaats op Hogeschool Leiden. 

Hogeschool Leiden is gevestigd aan de Zernikedreef 11 te Leiden en is op loopafstand van Leiden CS. Bekijk de routebeschrijving en informatie over OV en parkeermogelijkheden.

Leermiddelen en literatuur

Het lesmateriaal wordt met je gedeeld via een digitale leeromgeving. 

Een voorbereiding op de cursus kan, afhankelijk van jouw instapniveau, zinnig zijn. Wij adviseren je om de richtlijnen (gericht op de meest voorkomende aandoeningen) van het KNGF te bestuderen. Daarnaast kun je je kennis op het gebied van anatomie, fysiologie en pathologie ophalen.

Doelgroep en deelnemers

Doelgroep
Deze cursus is voor alle fysiotherapeuten die op basis van de werkervaringseis niet in aanmerking komen voor herregistratie in het BIG register maar wel in het bezit zijn van een Nederlands diploma/getuigschrift fysiotherapie. Na het behalen van de cursus beheerst de deelnemer het bachelorniveau van fysiotherapie weer volledig.

De cursus is niet bedoeld voor cursisten die met deze cursus hun kennis willen actualiseren.

Aantal deelnemers
Minimaal 10, maximaal 20.

Certificaat en kosten

Certificaat
Bij 100% aanwezigheid en het behalen van een voldoende voor de twee portfolio's wordt na afloop van de cursus aan de deelnemer een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.

Met dit periodiek registratie certificaat kun je je laten herregistreren in het BIG-register.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 2.750,-. Je ontvangt ongeveer 3 weken voor aanvang van de cursus een factuur.

Op al onze cursussen zijn de algemene leveringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden van toepassing.

Algemene voorwaarden

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen en maatwerktrajecten gelden de algemene leverings- en annuleringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.

Dáárom Hogeschool Leiden

 • Leiden staat bekend om hoogwaardig scholingsaanbod in met name de zorg, het onderwijs en Life Science.
 • De betrokkenheid, persoonsgerichtheid en deskundigheid van onze vakdocenten is groot.
 • Geniet van de historische charme, musea en culturele evenementen van Leiden.

Meer over Hogeschool Leiden.

Beeld gemaakt door Claar Schuurs | Leiden Botermarkt
Hogeschool Leiden

Keuze gemaakt?

Keuze gemaakt?

Leuk! We kijken uit naar je komst. Schrijf je snel in als je verzekerd wilt zijn van een plaats.

Schrijf je in

Twijfel je nog?

We helpen je graag!

Heb je nog vragen over de cursus? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Post hbo Fysiotherapie

Deze cursus maakt onderdeel uit van het nascholingsaanbod fysiotherapie van de Faculteit Gezondheidszorg. Samen met partners uit het werkveld en intern met de bachelor Fysiotherapie, Master Fysiotherapie en Wijkgerichte Beweegzorg en lectoraten Gezondheidszorg ontwikkelen wij opleidingen en nascholingen die inspelen op wat er -nu en in de toekomst- nodig is in de sector.

Kijk nog even verder

Blijf je ontwikkelen

Fysiotherapie bij COPD en Astma

Cursus
Lees meerover Fysiotherapie bij COPD en Astma
foto van een ademhaingsinstrument

Fysiotherapie bij perifeer arterieel vaatlijden

Cursus
Lees meerover Fysiotherapie bij perifeer arterieel vaatlijden
Loopband bij opleiding fysiotherapie

Functioneel trainen van ouderen

Cursus
Lees meerover Functioneel trainen van ouderen
Studenten Sociaal Juridische Dienstverlening van Hogeschool Leiden helpen ouderen met hun belastingaangifte.

Algemene voorwaarden

Voor alle post-hbo opleidingen, cursussen en maatwerktrajecten gelden de algemene leverings- en annuleringsvoorwaarden van Hogeschool Leiden.