Hogeschool Leiden

Slaapproblemen bij het jonge kind

Het haalbaarheidsonderzoek van een gecombineerde aanpak naar slaapproblemen bij het jonge kind heeft voldoende deelnemers!

In de voorjaarsnieuwsbrief berichtten we u dat het haalbaarheidsonderzoek naar de complexe interventie van slaapproblemen bij het jonge kind goedgekeurd was door de Medisch Ethische Toetsingscommissie van Leiden-Den Haag-Delft.

Werving van deelnemers

Medio juni zijn we gestart met de werving van deelnemers en, mede door uw hulp, hebben we in de afgelopen vier maanden de benodigde aanmeldingen binnen gekregen.

Heel veel dank hiervoor!

Vervolg van het onderzoek

De start van het hoofdonderzoek vindt naar verwachting plaats in het voorjaar van 2022.

In het vervolgonderzoek zullen ouders en kinderen, zoals gebruikelijk in de werkwijze van het Kindertherapeuticum, na diagnostiek, voor behandeling terugverwezen worden naar de eigen regio.

We houden u op de hoogte van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en hopen dat u in 2022 opnieuw bereid bent tot deelname en samenwerking!