Hogeschool Leiden

Over

Thema

Steeds meer mannen kiezen voor een baan in de (ouderen)zorg

23 juni 2021 - Lector Chris Wallner heeft de publicatie ‘Mannen in de Zorg’ officieel overhandigd aan opleidingsmanager Aart Rietveld. De uitgave is een bundeling van interviews met mannelijke medewerkers van zorgorganisatie Marente.

Deze uitgave is een goed voorbeeld waar ambitie, ontwikkeling, onderzoek en beeldvorming samenkomen.

Hoe is het om als man in de zorg te werken? Download de publicatie Mannen in de Zorg van Marente ( pdf, 2.75 MB ).

Meer mannen in de (ouderen)zorg

De vraag naar zorgverleners is momenteel groter dan ooit en zal in de toekomst nog meer stijgen. De vergrijzing en een stijgend aantal mensen met chronische aandoeningen en/of een meer complexe hulpvraag liggen hier onder andere aan ten grondslag. Er is behoefte aan passende zorgverlening, waarin verschillende professionals hun 'eigen' verbindende rol hebben. Ook het beeld van de ouderenzorg verandert langzaam maar zeker. Waar het werk tot voor kort vaak nog werd gezien als 'eenzijdig' en 'soft', merken we nu dat juist de complexe vakoverstijgende rol van de zorgverleners meer aandacht krijgt. Steeds vaker kiezen mannen voor een baan in de ouderenzorg, zo ook bij Marente. 

Links opleidingsmanager Aart Rietveld (Opleiding tot Verpleegkundige) en rechts lector Chris Wallner (Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg)
Lector Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg Chris Wallner (rechts) overhandigd het boekje aan opleidingsmanager Opleiding tot Verpleegkundige Aart Rietveld

Hoe is het om als man in de zorg te werken?

Onderzoeker Cecile aan de Stegge (lectoraat VIO) ging op verzoek van Marente in gesprek met meer dan twintig van hun mannelijke werknemers. In de interviews vertellen de mannen, die verschillende functies bekleden, wat hun motivatie is om in de zorg te werken en waar deze motivatie vandaan komt. Denk aan ervaringen tijdens hun opleiding en werk en mooie persoonlijke voorbeelden.

Een belangrijke vraag aan ieder van hen was: 'hoe is het om als man in de zorg te werken'? De mannen geven aan hoe ze in hun werk verschillen van vrouwen en zij noemen hun werk 'afwisselend' en 'uitdagend', dus allesbehalve 'soft' en 'eenzijdig'. Dat heeft volgens hen vooral te maken met de zorg die vaak complex is en met de verschillende karakters van bewoners en cliënten.

Sebastiaan Kool (32 jaar) | wijkverpleegkundige thuiszorg*

"In Nederland moet je het anno 2020 in een ziekenhuis nog ‘bevechten’ als je als verpleegkundige zelf iets wilt coördineren, in de wijkverpleging zijn we al zover. Ik doe als wijkverpleegkundige van alles naast het werk aan het bed; voor ik het wist was ik een spin in het web."

Sebastiaan Kool (32 jaar) | wijkverpleegkundige thuiszorg*

*Inmiddels heeft Sebastiaan een nieuwe functie als regiomanager in de thuiszorg bij Marente.

Mannen in de Opleiding tot Verpleegkundige

Het werven en behouden van mannen in de opleiding en het werk in de (ouderen)zorg zijn onderwerpen die bij de Opleiding tot Verpleegkundige hoog op de agenda staan. Zo organiseert een groepje jongens uit de opleiding af en toe een interactieve (online) borrel met sprekers om zo ideeën uit te wisselen en de band met elkaar te versterken. Daarnaast vertellen mannelijke verpleegkundestudenten in interviews en tijdens Open Dagen over hun eigen studiekeuze, ervaringen en ambities, zodat mannelijke studiekiezers een beter beeld krijgen van de opleiding en het vak Verpleegkunde.

Opleidingsmanager Verpleegkunde Aart Rietveld: "Deze publicatie is een inspiratiebron voor jong en oud en geeft een realistische voorstelling van de ouderenzorg en de mannen die hier werken. Een beeld dat het verdient om gedeeld te worden en dat we wellicht onder (potentiële) studenten nog meer kunnen belichten."

Over het lectoraat VIO

Het lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg (VIO) is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisatie Marente en Hogeschool Leiden. Samen met verpleegkundigen en verzorgenden wordt onderzoek gedaan naar hun dagelijkse beroepsuitoefening. Studenten en docenten van de Opleiding tot Verpleegkundige werken mee aan diverse onderzoeken. De resultaten uit onderzoeken bieden input voor zowel de ontwikkeling van de beroepspraktijk binnen Marente als van het onderwijs in ouderenzorg aan studenten van de opleiding.

Meer lezen

Download de publicatie Mannen in de Zorg ( pdf, 2.75 MB ) en lees alle interviews met mannen in zorg op de website van Marente