Links: lector Gerdo Kuiper geeft presentatie. Rechts: wetbundels

Over

Thema

Veiligheid vs. privacy: een belangrijk dilemma voor rechtenstudenten

28 mei 2021 - In de podcast ‘De wet als kunstwerk’ spreekt Gerdo Kuiper (lector Recht & Rechtvaardigheid) met podcastmaker Nick Schoemaker over de verhouding tussen de overheid en de burgers, ofwel het sociaal contract.

In deze podcast gaan Nick en Gerdo dieper in op de verhouding tussen enerzijds de macht van de overheid en anderzijds de individuele vrijheden van burgers en spraken uitvoerig over veiligheid versus privacy en waarom dit dilemma voor huidige rechtenstudenten bijzonder belangrijk en relevant is.

Oude en nieuwe wetgeving

Gerdo maakt een vergelijking tussen een oude wetgeving ten aanzien van statische camera’s en nieuwe wetgeving ten aanzien van de inzet van bijvoorbeeld drones om burgers te controleren. Waar bij de oude wetgeving de grenzen duidelijk werden afgebakend, waar het bijvoorbeeld niet geoorloofd was om de camera te richten op een voordeur van een woonhuis (een disproportionele inbreuk op de privacy), zijn de grenzen nu veel minder duidelijk, namelijk drones die over je huis en tuin mogen vliegen.

Gerdo Kuiper | lector Recht & Rechtvaardigheid

"Dankzij de uitstekende gespreksleiding van Nick zijn we veel meer richting de fundamentele onderliggende vraagstukken gegaan over het sociaal contract van onze samenleving en hoe fragiel de balans tussen veiligheid en vrijheid is."

Gerdo Kuiper | lector Recht & Rechtvaardigheid

Er is veel meer aandacht voor statistieken en effectiviteit en veel minder aandacht voor de bescherming van vrijheden en grondrechten. Juist die aandacht voor grondrechten is zeer relevant en belangrijk voor de huidige rechtenstudenten. Vergelijkbare voorbeelden zijn de Toeslagenaffaire en het programma Systeem Risico Indicatie. Hoe dit precies zit hoor je in de podcast.

Luister de podcast terug via SoundCloud

Koptelefoon

Over het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid 

Het lectoraat Recht & Rechtvaardigheid richt zich op praktijkgericht juridisch en sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek naar actuele en voor het beroepenveld relevante vraagstukken worden geïnitieerd, gestimuleerd en uitgevoerd. Deze vraagstukken zijn enerzijds gericht op het juridische, namelijk het ‘Recht’ en anderzijds op het normatieve ‘Rechtvaardigheid’. Om concreet invulling te geven aan deze ambitie is er gestart met verschillende labs: LivingLAB, Omgevingswet Zuid Holland, Legal Tech & Design LAB, PrivacyLAB, IE-LAB en het Access to Justice LAB. Binnen deze labs wordt nauw samengewerkt met het werkveld, docenten en studenten om onderzoek te doen naar relevante vraagstukken.