Hogeschool Leiden

Over

Thema

Promotieonderzoek: muzikaal spel geeft leerkrachten zelfvertrouwen voor muziekonderwijs

2 februari 2023 - Christiane Nieuwmeijer, lector Muziek in Onderwijs, promoveerde afgelopen maandag bij de VU in Amsterdam.

Christiane promoveerde op haar proefschrift 'Powerful Play. The potential of professional development in musical play to support early years teachers’ music education.'

Tijdens de plechtigheid kreeg Christiane naast de gebruikelijke vragen van de commissie veel lof voor haar zorgvuldig uitgevoerde onderzoek over een onderwerp waarover nog niet veel gepubliceerd is. 

Hogeschool Leiden

In Nederland is muziekonderwijs op scholen voornamelijk gericht op het gezamenlijk zingen, instrumentaal musiceren of bewegen op muziek, onder leiding van de leerkracht. Deze invulling heeft als nadeel dat de benodigde muzikale kennis en vaardigheden voor het kunnen aanbieden van deze vorm van muziekonderwijs voor veel groepsleerkrachten een te hoge drempel vormt, met als gevolg dat zij weinig tot geen muziekonderwijs geven.

Muzikaal spel

Tijdens haar promotieonderzoek onderzocht Christiane het potentieel van muzikaal spel voor het zelfvertrouwen van groepsleerkrachten voor het geven van muziekonderwijs. Zo onderzocht ze òf en hoe leerkrachten met muzikaal spel kunnen werken en of dit ertoe leidt dat eventuele onzekerheden over het geven van muziekonderwijs verminderen. Om dit vast te stellen trainde Nieuwmeijer kleuterleerkrachten in muzikaal spel en onderzocht ze middels interviews en enquêtes de effecten ervan op de mate van zelfvertrouwen van leerkrachten. 

Hogeschool Leiden

“Gezien het belang van regelmatig, goed muziekonderwijs voor de muzikale ontwikkeling van jonge kinderen, die mogelijk een basis legt voor een levenslange, plezierige en zelfverzekerde betrokkenheid bij muziek, adviseren wij om muzikaal spel een structurele plaats te geven in de curricula van lerarenopleidingen (Pabo, Conservatorium) en in dat van de onderbouw van het basisonderwijs”, aldus Nieuwmeijer. 

Het werken met muzikaal spel in de klas vraagt geen specifieke muzikale kennis en vaardigheden op hoog niveau van de leerkracht. Het kan zo de drempel verlagen om meer muziekonderwijs voor jonge kinderen te verzorgen in het basisonderwijs. 

Lees het proefschrift op de website van de Vrije Universiteit Amsterdam