Hogeschool Leiden

Over

Thema

'Check de Test'

12 februari 2020 - Hoe betrouwbaar zijn de resultaten en kwaliteit informatievoorziening van zelftesten? Het 'Check de Test'- project van het lectoraat Genome Based Health zoekt het uit!

Er is een groeiende belangstelling voor genetische zelftesten die consumenten zelf kunnen aanschaffen. Zowel het aanbod als het gebruik van deze tests maakt de laatste jaren een enorme groei door. De toepassingsgebieden variëren van het bepalen van verwantschap, afkomst, risico op ziekten, medicatieveiligheid, fitheid en gezondheid.

Het aanbod aan genetische zelftesten brengt de nodige uitdagingen met zich mee. In de eerste plaats voor de consument die de test laat doen, maar ook voor professionals in de zorg en de sportwereld die vragen moeten beantwoorden over of adviezen moeten geven op basis van de resultaten van de testen. De regelgeving op het gebied van genetische zelftesten is nog in ontwikkeling. Ook voor de bedrijven die de testen aanbieden zijn er nog veel uitdagingen in deze dynamische markt.

Hogeschool Leiden

Onderzoek door lectoraat Genome Based Health

Het ‘Check de Test’- project wordt uitgevoerd door het lectoraat Genome Based Health onder leiding van lector Peter Taschner. Het lectoraat heeft de ambitie om de beschikbare kennis en technologie voor genoomanalyse in te zetten om inzicht te krijgen in:

  • de kwaliteit van genetische testen;
  • de informatievoorziening rond genetische testen te verbeteren;
  • inzicht te bieden in de achtergronden van genetische testen die op termijn het succes van leefstijlinterventies zouden kunnen voorspellen;
  • algemene voorlichting over genetica en genetische testen voor het publiek te ontwikkelen.

Het onderzoek wordt aangevlogen vanuit een uniek consortium bestaande uit kennisinstellingen, onderzoekers, artsen, paramedische professionals en beleidsmedewerkers die zich met genetisch onderzoek, genetische diagnostiek en (publieks)voorlichting bezig houden.