Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Over

Thema

Het recht op een Leven Lang Leren? Nee, Ontwikkelen!

7 oktober 2020 - “Wij leren onze studenten om met een nieuwsgierige en onderzoekende blik leren te leren.” Zo introduceerde Jos Griffioen zijn deelname aan de paneldiscussie over 'leven lang leren' tijdens het mini symposium 2020 van DCYPHER.

Jos Griffioen is associate lector Digital Forensics & E-Discovery en onderwijsmanager Informatica bij Hogeschool Leiden. DCYPHER is het platform dat onderzoekers, hackers, docenten, studenten, producenten, gebruikers en beleidsmakers in Nederland met elkaar wil verenigen om kennis en kunde over cyberveiligheid te verbeteren.

Nationale Cyber Security Education Agenda

Samen met Inge Bryan, die eind 2016 de politie-top voor de cybersecuritypraktijk van Deloitte verruilde en Tineke Netelenbos, voorzitter platform Digivaardig en het Platform voor de Informatiesamenleving (ECP), besprak Jos de Nationale Cyber Security Education Agenda die DCYPHER onlangs publiceerde. Deze agenda beschrijft voor welke uitdaging we in Nederland staan als het gaat om cybersecurity-onderwijs en benadrukt de urgentie om samenhang en samenwerking tussen werkveld, onderwijsinstellingen en overheid te bevorderen.   

Om- en bijscholing als recht  

“Waar het om- en bijscholing van professionals betreft moeten we af van de term leven lang ‘leren’, maar toe naar Leven Lang ‘Ontwikkelen’. Dat vergt een ander soort ecosysteem waarbij het een recht wordt om tijdens je loopbaan door te blijven studeren. Zeker in het werkveld van Cybersecurity waar er dagelijks nieuwe ontwikkelingen zijn, ontkom je hier ook niet aan. Je zult als je werkzaam bent in deze sector bijna 24/7 open moeten staan om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen om relevant te blijven voor de arbeidsmarkt”, aldus Jos.

Online aanbod door corona

Jos vervolgt: “Onderwijsinstellingen moeten daarentegen met een andere bril op naar hun onderwijsaanbod kijken en continue vernieuwing nastreven. Het opleiden voor morgen met de kennis van gisteren is zeker in deze snelle sector niet langer houdbaar. Binnen Hogeschool Leiden zijn we bezig om naast ons voltijd aanbod ook duaal en modulair onderwijs te ontwikkelen, om adequater in te kunnen spelen op de actualiteiten in het werkveld. Ook wat betreft het doorontwikkelen van ons online onderwijs, hebben we – mede te danken aan corona – een flink aantal meters gemaakt.” 

Hybride docentschap 

Jos: “Samen met werkgevers in de sector moeten we de expertrol pakken om samen op te leiden en kennis te delen, daar valt een wereld te winnen. Nu leiden Cyber Security bedrijven hun mensen vaak intern op, terwijl er veel winst te behalen valt als bedrijven onderling hun kennis uitwisselen. Een andere uitdaging blijft om docenten toe te rusten met de juiste tools om die snel veranderende IT-kennis en digitale skills over te kunnen brengen. Binnen Hogeschool Leiden proberen dit nu te ondervangen om binnen de pabo een minor IT-Educatie aan te bieden, maar of dat voldoende is? Wellicht is een hybride docent die deels in het werkveld actief is dan een passender oplossing?”

Benieuwd naar de complete paneldiscussie? Bekijk de video (vanaf 9 min 40).