De vlag van de hogeschool

Chris en Wendy schrijven casus voor boek Jaap van der Stel

15 februari 2021 - Lector Chris Wallner en onderzoeker Wendy Heemskerk hebben een casus geschreven voor het nieuwe boek van Jaap van der Stel (Lector GGZ, Hogeschool Leiden).

Het boek Wetenschap en praktijk is een gids voor (aankomende) professionals in zorg, welzijn en sociaal werk. Dit boek richt zich op (aanstaande) verpleegkundigen, sociaal werkers, welzijnswerkers, vaktherapeuten en paramedici als fysiotherapeuten, logopedisten et cetera. Het geeft inzicht in nut, relevantie en toepassing van nieuwe kennis voor de beroepsuitoefening. Als gids maakt het jonge professionals wegwijs in een ook voor onderzoekers nogal onoverzichtelijke wereld.  

De casus van Chris en Wendy richt zich op leren en onderzoeken in een Learning Community. Het verpleegkundig werkveld en het onderwijs staan samen voor een grote uitdaging; het continu inspelen op een snel veranderend zorglandschap. Zorgvragers worden steeds ouder en de zorg complexer. Dit vraagt van verpleegkundigen een onderzoekende en innovatieve houding waarmee zij steeds blijven werken aan zorgvernieuwing.  Hoe pak je dat als praktijk en onderwijs gezamenlijk aan? ‘Learning communities’ (LC’s) worden gezien als veelbelovende manier om zorg, onderwijs en onderzoek te integreren. Binnen LC’s worden verpleegkundigen, studenten, docenten en onderzoekers bij elkaar gebracht om samen te leren, het professionele handelen te ontwikkelen en de zorgpraktijk te onderzoeken en vernieuwen. In de casus bespreken we twee praktijkvoorbeelden van LC’s uit verschillende zorgcontexten: het ziekenhuis en het verpleeghuis. We laten zien op welke wijze LC’s kunnen bijdragen aan het leren van studenten en professionals en aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.

Het boek van Wetenschap en praktijk is hier te bestellen.