Hogeschool Leiden

Onderzoek

In onderstaande projecten is metagenomics ingezet bij de analyse van lucht, bodem en watermonsters.

Lopend onderzoek LCAB Hogeschool Leiden

Lopend onderzoek in samenwerking met Naturalis

  • Genetische monitoring van onze havens en verbindingskanalen met als doel invasieve soorten te identificeren  
  • Genetische monitoring van zoetwater ecosystemen bij de verschillende waterschappen voor de invulling van de kaderrichtlijn en ecosysteem begrip voor de waterbeheerder.
  • Genetische monitoring van bodemfauna in de Noordzee ten behoeve van visserij effect studies.

Afgerond onderzoek LCAB Hogeschool Leiden