Hogeschool Leiden

Onderzoek

In onderstaande projecten is metagenomics ingezet bij de analyse van lucht, bodem en watermonsters.

Lopend onderzoek Naturalis

  • Genetische monitoring van onze havens en verbindingskanalen met als doel invasieve soorten te identificeren  
  • Genetische monitoring van zoetwater ecosystemen bij de verschillende waterschappen voor de invulling van de kaderrichtlijn en ecosysteem begrip voor de waterbeheerder.
  • Genetische monitoring van bodemfauna in de Noordzee ten behoeve van visserij effect studies.

Lopend onderzoek LCAB Hogeschool Leiden

In aanvraag onderzoek LCAB Hogeschool Leiden

Lopend onderzoek

Afgerond onderzoek LCAB Hogeschool Leiden

Lopend onderzoek

In aanvraag LCAB Hogeschool Leiden

Lopend onderzoek LCAB Hogeschool Leiden