Hogeschool Leiden

Onderzoek

In onderstaande projecten is metagenomics ingezet bij de analyse van lucht, bodem en watermonsters.

WATER

Lopend onderzoek Naturalis

  • Genetische monitoring van onze havens en verbindingskanalen met als doel invasieve soorten te identificeren  
  • Genetische monitoring van zoetwater ecosystemen bij de verschillende waterschappen voor de invulling van de kaderrichtlijn en ecosysteem begrip voor de waterbeheerder.
  • Genetische monitoring van bodemfauna in de Noordzee ten behoeve van visserij effect studies.

Lopend onderzoek LCAB Hogeschool Leiden

BODEM

In aanvraag onderzoek LCAB Hogeschool Leiden

  • Environmental OMICS: van lab, via Levend Lab, naar het veenweidegebied

Lopend onderzoek

LUCHT

Afgerond onderzoek LCAB Hogeschool Leiden

DIER

Lopend onderzoek

In aanvraag LCAB Hogeschool Leiden

  • InGenMoB: Innovatieve Genetische Monitoring van de Biodiversiteit (vooraanmelding RAAK-Pro)

MENS

Lopend onderzoek LCAB Hogeschool Leiden