Aline van der Feen

Aline vd Feen - Lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg - Hogeschool Leiden

Aline is werkzaam als docent op de opleiding fysiotherapie en als onderzoeker bij het lectoraat. Haar passie is bewegen en mensen in beweging krijgen en houden en dat zet ze graag in tijdens haar werk als fysiotherapeut en onderzoeker.

Achtergrond en expertise

Aline heeft ruim 20 jaar ervaring als fysio- en manueel therapeut in haar eigen praktijk in Wassenaar. Ze heeft haar opleiding fysiotherapie op de Hogeschool Leiden afgerond, de master manuele therapie op de SOMT in Amersfoort en daarnaast is ze afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht als Klinisch Gezondheidswetenschapper, richting Fysiotherapie Wetenschap. Naast haar werkzaamheden als fysiotherapeut is ze docent op de opleiding fysiotherapie als begeleider bij de beroepsopdrachten. Binnen het lectoraat richt Aline zich op meerdere projecten die gericht zijn op het bevorderen van duurzaam gezond beweeggedrag.

Iedereen, op eigen niveau, in beweging!

Aline van der Feen