Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Erik Baars benoemd als lid van Commissie Wetenschappelijke Integriteit

25 maart 2022 - Lector Erik Baars is per 1 april benoemd als lid van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit voor de duur van twee jaar.

Hogeschool Leiden

De door het College van Bestuur benoemde Commissie Wetenschappelijke Integriteit, heeft als taak de behandeling
van klachten inzake (veronderstelde) schending van de wetenschappelijke integriteit.