Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Traditionele, complementaire en integratieve gezondheidszorg (TCIH) draagt bij aan de strijd tegen antimicrobiële resistentie (AMR)

Tijdens een tweedaagse conferentie op 9 en 10 november, zijn onderzoekers, beleidsmakers, investeerders en andere belanghebbenden uit de hele wereld online samengekomen.

Het doel van deze bijeenkomst was om te bespreken hoe traditionele, complementaire en integratieve gezondheidszorg (TCIH) kan bijdragen aan de preventie en behandeling van infectieziekten en het verminderen van antibioticaresistentie. Ze deelden hun expertise, innovatieve inzichten, wetenschappelijke kennis en lanceerden een onderzoeksagenda en een website met wetenschappelijke informatie (www.tcih-amr.com). 

Antibioticaresistentie is een urgent, groeiend internationaal gezondheidsprobleem met ernstige gevolgen zoals verhoogde sterftecijfers en economische impact. Het onderwerp staat momenteel centraal in de wereldwijde gezondheidsagenda omdat het gezien wordt als een van de grootste mondiale bedreigingen voor de gezondheid van mens, dier en ecosystemen.

TCIH

Vanzelfsprekend is er veel aandacht voor oplossingen vanuit de reguliere zorg. Maar ook de traditionele, complementaire en integratieve gezondheidszorg (TCIH) biedt strategieën en oplossingen die kunnen bijdragen aan het verminderen van (ongepast) antibioticagebruik in zowel de humane als veterinaire geneeskunde. Hierdoor kan TCIH een belangrijke rol spelen in de bestrijding van antimicrobiële resistentie (AMR), door middel van preventie en therapieën voor infectieziekten vanuit bv. antroposofische geneeskunde, fytotherapie en traditionele Chinese geneeskunde. Hogeschool Leiden heeft als enige in Nederland een lectoraat dat zich richt op het kennisdomein van de antroposofische gezondheidszorg. Overheden, zorgverzekeraars en zorginstellingen vragen in toenemende mate om bewijzen van werkzaamheid, kwaliteit en veiligheid van antroposofische zorg. Het lectoraat focust zich onder meer op onderzoek dat de effecten van TCIH therapieën onderzoekt.

GIFTS-AMR

De conferentie is de afsluiting van het Global Initiative for Traditional Solutions to Antimicrobial Resistance (GIFTS-AMR) project, een door JPIAMR/ ZonMW gefinancierd, en wereldwijd georganiseerd netwerk van Traditional, Complementary and Integrative Healthcare (TCIH) onderzoeksinstituten en partners op het gebied van antimicrobiële resistentie (AMR) en infectieziekten. Het netwerk probeert wereldwijd onderzoek naar TCIH bij elkaar te brengen en ondersteunt bij subsidievoorstellen en onderzoeksprojecten. Hoofd organisatoren zijn het Louis Bolk Instituut en Hogeschool Leiden.

Op dit moment omvat het GIFTS-AMR-netwerk 17 onderzoeksinstituten en 6 aanvullende organisaties over de hele wereld die werken aan TCIH op het gebied van infectieziekten en AMR in de humane en/of diergeneeskunde. Het netwerk bestrijkt een breed scala aan onderzoekstypes, met veel onderzoek op het gebied van klinisch en preklinisch onderzoek, ethnomedicinaal onderzoek, richtlijnontwikkeling en onderzoek op het gebied van volksgezondheid.