Spreekkamer Antroposofische Gezondheidszorg

Artikel over antroposofische wereldbeschouwing in Civis Mundi

Voor het tijdschrift voor sociale filosofie en cultuur Civis Mundi schreef lector Erik Baars een artikel over de antroposofische wereldbeschouwing en haar betekenis voor de gezondheidszorg.

In het artikel wordt aan de hand van de subdomeinen van het Integrative Worldview Framework (A. Hedlund-de Witt, 2013), de kenmerken van de antroposofische wereldbeschouwing kort beschreven.

Vervolgens worden tegen deze achtergrond de kenmerken van de antroposofische gezondheidszorg (AG), de classificatie van de AG, en de (latente) interesse van mensen in en de kwaliteit, veiligheid en (kosten)effectiviteit van AG beschreven.

Tenslotte wordt de AG als vorm van Integrale zorg (Integrative Medicine) gepositioneerd als aansluitend bij de maatschappelijke opkomst van de integrale wereldbeschouwing (Integrative worldview) en de aanzetten tot een wetenschappelijke verschuiving van het reductionistisch, mechanistisch-materialistische wereldbeeld dat, meer of minder expliciet, als gangbaar wereldbeeld in de gezondheidszorg en wetenschap wordt gehanteerd, naar een meer holistisch, integratief wereldbeeld.

Wil je het artikel in zijn geheel lezen?

Ben je naar aanleiding van bovenstaande nieuwsgierig geworden naar het volledige artikel.

Hier vind je de link.