Hogeschool Leiden

Symposium "Natuurlijke Kraamzorg als methodiek"

Aanleiding en doel van het symposium

Aanleiding is het onderzoek met de positieve resultaten over de Natuurlijke Kraamzorg als methodiek dat door het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg is verricht onder Natuurlijk Kraamverzorgenden en cliënten van de Natuurlijke Kraamzorg. De Natuurlijke Kraamzorg wil professionals in de geboortezorg en (aanstaande) ouders informatie geven en helpen het oordeelsvermogen verder te ontwikkelen in het kader van persoonsgerichte zorg. Het doel is hierbij dat professionals en ouders zich (nog meer) zeker en vaardig voelen om keuzes te maken, die passen bij dít kind in déze situatie.

Kraamweek en de eerste 1000 dagen

De kraamweek vormt mogelijk de belangrijkste periode in het leven van een kind en diens ouders. Ouders die zich goed voorbereiden op hun nieuwe verantwoordelijke rol geven zichzelf en hun kind aanzienlijk voordeel. De opstart van het ouderschap vindt plaats in de eerste 1000 dagen. Een gezonde hechtingsontwikkeling ontstaat wanneer ouders leren om in afstemming te zijn met hun kind, zichzelf en elkaar. De Natuurlijke Kraamzorg heeft hierin veel te bieden, en we willen u daar graag over informeren op basis van ons uitgevoerde onderzoek.

Zorglandschap

Als we het zorglandschap, inclusief dat van de kraamzorg, overzien, nemen we twee tendensen waar.

De eerste tendens wordt gekenmerkt door protocollen. "Zorg is alleen te verantwoorden en overdraagbaar als iedereen zich aan de afspraken houdt. Zo precies mogelijk." De afvinklijstjes vormen hierbij de karikatuur.

De tweede tendens is gebaseerd op individualisme. "Vertrouw op je gevoel, dan kan je het niet fout doen. Met je gevoel en alleen met je gevoel kan je afstemmen op je baby." De karikatuur is hier het gezin dat iedere bemoeienis van buitenaf afwijst.

Geschoolde oordeelsvorming

De Natuurlijke Kraamzorg heeft een middenweg ontwikkeld. We noemen die geschoolde oordeelsvorming. Deze benadering houdt enerzijds rekening met de kennis en het inzicht die onder andere in protocollen en richtlijnen zijn vastgelegd. Anderzijds verschaft geschoolde waarneming waardevolle informatie over de werkelijkheid van het kraamgezin, waarin de kraamverzorgende haar werk uitvoert. Geschoolde oordeelsvorming vormt de basis voor situatief handelen.

De methodiek van Natuurlijke Kraamzorg

Tijdens dit symposium willen we u als deelnemer laten kennismaken met de methodiek van de Natuurlijke Kraamzorg. Warmtezorg en Ritmezorg spelen hierbij een essentiële rol, maar er is nog veel meer te ontdekken. Kom naar het symposium en ontdek wat de methodiek van de Natuurlijke Kraamzorg u en uw organisatie te bieden heeft.

Programma

Tijd

Onderdeel

9.30-9.40

Opening en context Praktijkgericht onderzoek door dr. Erik Baars, lector Antroposofische Gezondheidszorg

9.40-9.50

Aanleiding en opzet van de dag door dr. Edmond Schoorel

9.50-10.00

Film: Natuurlijke Kraamzorg in de praktijk met en door Maria Bom, Natuurlijke Kraamzorg

10.00-10.30

Ouderschap – Partnerschap

De praktijk van het ouderschap. Hoe lukt het om partners te blijven en niet (alleen) in dienst van je kind? Door Loïs Eijgenraam,

10.30-10.40

Muzikaal intemezzo met de zaal met Esther Vis, docent Muziektherapie

10.40-11.00

Pauze

11.00-11.30

Methodiek van de Natuurlijke Kraamzorg

De in de loop van de afgelopen 12 jaar opgedane ervaring heeft geleid tot een werkwijze, een methodiek. Belangrijke elementen daarvan zijn persoonsgerichte zorg, geschoolde waarneming en situatief handelen. Door Edmond Schoorel

11.30-11.50

Natuurlijke Kraamzorg in de verloskundige praktijk

Wat heb ik eraan als verloskundige als een Natuurlijk Kraamverzorgende de kraamweek verzorgt? Door Kapinga Mwamba, caseload verloskundige

11.50-12.20

Ouders willen niet horen wat ze moeten doen, maar willen aangesproken worden op hun eigen kennis en inzicht. Goede voorbereiding op het ouderschap werkt heel lang door! Door Carolien Gravesteijn, lector Ouderschap en Ouderbegeleiding en Jolien Grolleman, docent-onderzoeker lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding

12.20-12.40

Pauze

12.40-12.55

Begin van wetenschappelijke evidentie. Resultaten van een onderzoek onder verleners en gebruikers van Natuurlijke Kraamzorg. Door Pascal Kreijen, onderzoeker lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg

12.55-13.10

Gesprek met de zaal onder leiding van Erik Baars

13.10-13.20

Samenvatting en -blik op de toekomst

13.20-13.30

Muzikale afsluiting met Esther Vis

13.30-14.30

Afsluiting plenair programma met aansluitend lunch

Voor wie?

Het symposium is interessant voor iedereen die werkt in de geboortezorg en speciaal gericht op beleidsmakers in de kraamzorg, (toekomstige) verloskundigen en professionals in de consultatiebureauzorg.

Kosten van deelname

Deelname aan het symposium kost € 35,00 dit bedrag is inclusief lunch. 

U kunt de betaling overmaken naar:

NL48RABO0160612276 t.n.v. Stichting Hogeschool Leiden, o.v.v. KP 40100/CNK en uw naam.

Indien u niet tijdig betaald dan kunt u niet deelnemen aan het symposium.

Betalingsvoorwaarden: bij annulering tot 7 dagen voor aanvang krijgt u het gehele bedrag retour. Daarna ontvangt u geen restitutie. 

Aanmelden

U kunt zich hier aanmelden of via de button op deze pagina