Hogeschool Leiden

Flinke subsidie voor verduurzamen zorg in ziekenhuizen

13 juli 2023 - Hoe kunnen ziekenhuizen minder wegwerpproducten gebruiken en de transitie naar circulariteit maken? ESCH-R heeft een subsidie van 5,3 miljoen euro gekregen om ziekenhuizen duurzaam en toekomstbestendig te maken.

ESCH-R, een consortium van Nederlandse ziekenhuizen en kennisinstellingen, waaronder Hogeschool Leiden, heeft binnen het programma Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) van de Nationale Wetenschapsagenda een subsidie van 5,3 miljoen euro gekregen om ziekenhuizen duurzaam en toekomstbestendig te maken. Het project ontvangt de subsidie in de vierde ronde van het programma Routes door Consortia (NWA-ORC) van de Nationale Wetenschapsagenda. Vanuit Hogeschool Leiden en Alrijne ziekenhuis is dr. Kim Verhaegh, lector Verpleegkundig Leiderschap, betrokken bij ESCH-R, werkpakket 6. Zij is samen met haar collega’s verantwoordelijk voor de ontwikkeling van onderwijsmateriaal en trainingen voor verpleegkundigen, artsen en studenten.

‘Het is belangrijk dat verpleegkundigen in beweging komen om de uitdagingen rondom klimaatverandering aan te gaan en ons in te zetten voor het transformeren van ons vak en het ondersteunen van een gezonde leefomgeving. Ik ben daarom erg blij dat we met dit project meer aandacht kunnen genereren voor de gevolgen van klimaatverandering in de zorg en de rol die verpleegkundigen hierin kunnen nemen.'

Door deel te nemen aan dit belangrijke project draagt Hogeschool Leiden, vanuit het lectoraat Verpleegkundig Leiderschap, niet alleen bij aan een duurzamere ziekenhuiszorg, maar ook aan de vernieuwing van het onderwijs. Nieuwe kennis over effectieve strategieën voor het verduurzamen van de ziekenhuiszorg worden direct in ons onderwijs geïmplementeerd. Ook genereert de hogeschool meer aandacht voor duurzaamheid en circulariteit in Nederlandse ziekenhuizen.

‘Samen met andere kennisinstellingen gaan we de ervaringen en resultaten uit het onderzoek verwerken in educatie voor verpleegkundigen en andere zorgprofessionals. De focus ligt hierbij voor ons nadrukkelijk op de leidende rol die verpleegkundigen kunnen nemen in het verduurzamen van de zorg en klimaatadaptatie’, aldus lector Kim Verhaegh.

Nieuwe kennis op dit vlak is van groot maatschappelijk en economisch belang. De zorgsector is namelijk verantwoordelijk voor 7 procent van de CO2 voetafdruk van Nederland. De Nederlandse overheid pleit daarom voor een duurzamere gezondheidszorg (Green Deal Duurzame Zorg 3.0). ESCH-R heeft als missie de ecologische voetafdruk van de ziekenhuizen te verlagen en de toepassing van circulaire interventies te versnellen. Samen met maatschappelijke partners gaat het interdisciplinaire onderzoeksteam strategieën ontwikkelen die circulair, veilig en schaalbaar zijn.

Het lectoraat Verpleegkundig Leiderschap is een samenwerkingsverband tussen Hogeschool Leiden en Alrijne Zorggroep. Het lectoraat maakt deel uit van het kenniscentrum Vitaliteit en Eigen Regie (VEER). Lees hier meer over de werkwijze en het onderzoek binnen dit kenniscentrum.