Cecile aan de Stegge

Cecile aan de Stegge  | Docent en onderzoeker | Lectoraat Verpleegkundig Leiderschap

Binnen het lectoraat houdt Cecile zich bezig met het verrichten van onderzoek. Daarnaast is zij betrokken bij de ontwikkeling van de minor Verpleegkundig Leiderschap, waarbinnen zij ook colleges zal verzorgen

Achtergrond en expertise

Cecile heeft na haar opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige (diploma 1982) Westerse filosofie en Beleid in de gezondheidszorg gestudeerd in Leiden (bul 1988).
Haar carrière begon als staffunctionaris verpleegkunde in psychomedisch streekcentrum Vijverdal. Daarnaast werd Cecile gedetacheerd naar de vakgroep Verplegingswetenschap aan de Universiteit Maastricht. Cecile ontwikkelde zich zowel lokaal als nationaal tot een boegbeeld voor de psychiatrische verpleegkunde.

Cecile werd uitgenodigd om historisch onderzoek te gaan doen naar dit vakgebied. Dit combineerde zij met een beleidsfunctie bij de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (thans: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving), later weer in de psychiatrie. 

In 2012 promoveerde zij aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift Gekkenwerk. De ontwikkeling van het beroep psychiatrisch verpleegkundige in Nederland, 1830-1980. Daarna vond zij werk bij Hogeschool Windesheim op een internationaal onderzoeksproject naar ‘casemanagement bij ouderen met dementie’. Ook deed ze als ZZP-er historisch onderzoek naar de gebeurtenissen binnen de psychiatrische inrichting Willem Arntsz Hoeve in Den Dolder tijdens de Tweede Wereldoorlog (Vergeten Slachtoffers, 2017).

In haar woonplaats Bunnik ijverde ze als verpleegkundig geschoold burger met succes voor de oprichting en opening van 'De Weijer', een kleinschalige woonvoorziening voor ouderen met dementie. 

Sinds 2011 is Cecile bestuurslid van de Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit. Met enige regelmaat verzorgt Cecile lezingen of gastcolleges en verder schrijft zij drie keer per jaar een historische column in TVZ (Tijdschrift voor Verpleegkunde in Praktijk en Wetenschap).