Passend Onderwijs / Inclusive Education

Passend Onderwijs / Inclusive Education

Elk kind heeft recht op een passende onderwijsplek. Ook kinderen die extra aandacht nodig hebben, zoals leerlingen met een handicap of gedragsstoornis, of hoogbegaafde kinderen. Voorheen moesten ouders vaak zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind, maar inmiddels (vanaf 1 augustus 2014) hebben scholen 'zorgplicht'. Dit betekent dat scholen elk kind passend onderwijs moeten kunnen bieden.

Maar hoe doe je dat als leerkracht van deze steeds meer diverse leerlingengroep? Hoe geef je les aan toptalent? Hoe zorg je dat een kind met een gedragsstoornis een fijne schooltijd beleeft? Het lectoraat Passend Onderwijs / Inclusive Education van Hogeschool Leiden doet onderzoek naar passend onderwijs.

Lees meer over het lectoraat