Passend Onderwijs / Inclusive Education

Passend Onderwijs / Inclusive Education

Elk kind heeft recht op een passende onderwijsplek. Ook kinderen die extra aandacht nodig hebben, zoals leerlingen met een handicap of gedragsstoornis, of hoogbegaafde kinderen. Voorheen moesten ouders vaak zelf op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind, maar inmiddels (vanaf 1 augustus 2014) hebben scholen 'zorgplicht'. Dit betekent dat scholen elk kind passend onderwijs moeten kunnen bieden.

Maar hoe doe je dat als leerkracht van deze steeds meer diverse leerlingengroep? Hoe geef je les aan toptalent? Hoe zorg je dat een kind met een gedragsstoornis een fijne schooltijd beleeft? Het lectoraat Passend Onderwijs / Inclusive Education doet onderzoek naar passend onderwijs.

Vanaf 2009 is Annemieke Mol Lous werkzaam als lector Passend Onderwijs / Inclusive Education bij Hogeschool Leiden en Thomas More Hogeschool in Rotterdam. 

Lees meer over het lectoraat