PR en social media

PR en social media

De maatschappij vraagt bedrijven en organisaties om steeds meer openheid van zaken. Transparantie kan o.a. zorgen voor een hogere betrokkenheid van stakeholders en een positief effect op de reputatie van de organisatie teweeg brengen. Uit het onderzoek van het lectoraat PR en Social Media komt echter naar voren dat veel bedrijven terughoudend zijn in hun interne en externe communicatie. Een belangrijke reden hiervoor is de angst dat anderen misbruik maken van hun openheid.

Samen met studenten, docenten, alumni en professionals uit het werkveld bedenkt het lectoraat PR en Social Media oplossingen om die vormen van twijfel te lijf te gaan.

Lector Piet Hein Coebergh

Piet Hein Coebergh (1966) is sinds september 2011 docent Communicatie aan Hogeschool Leiden. Hij studeerde bedrijfskunde, bestuurskunde en rechten en promoveerde op het communiceren van strategie. Naast zijn docentschap en lectoraat is hij onder meer partner bij Coebergh Communicatie & PR, commissaris bij Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector en verzorgt hij workshops voor de Nederlandse beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals Logeion.

Piet Hein publiceert diverse boeken en essays. In zijn column op CommunicatieOnline.nl bespreekt hij regelmatig geslaagde en minder geslaagde uitingen van public relations.

“Als lector vervul ik een brugfunctie tussen theorie en praktijk. Zo wordt het mogelijk om met het onderwijs aan te sluiten op ontwikkelingen in het vakgebied en de feedback vanuit studenten en docenten juist terug te geven aan het werkveld.”

Via public relations de dialoog aangaan

Steeds meer organisaties zijn voor hun succes afhankelijk van de dialoog met hun klanten en andere belanghebbenden. Die dialoog vindt in toenemende mate plaats via social media en vormt daarmee een even logisch als dynamisch verlengstuk van public relations. In de opleiding Communicatie van Hogeschool Leiden staat public relations centraal, samen met ondernemerschap en taalbeheersing. Pr is hier gedefinieerd als georganiseerde dialoog met stakeholders via publiciteit (earned publicity, ofwel communicatie via de pers) en promotie (owned publicity, ofwel directe dialoog met stakeholders).

Het lectoraat is nauw betrokken bij de opleiding Communicatie. Samen organiseren ze jaarlijks verschillende bijeenkomsten met professionals uit het beroepenveld. Hierdoor is de opleiding in staat om onderscheidende onderwijsactiviteiten te ontwikkelen die maximaal aansluiten op de behoeften van bedrijven en organisaties uit het werkveld.

Lees het artikel Kennisopbouw door valorisatie (augustus 2015, Scienceguide)
Lees de column Sturen op rendement in de opleiding communicatie loont wél (juni 2015, Communicatie Online)