PR en social media

PR en social media

De maatschappij vraagt bedrijven en organisaties om steeds meer openheid van zaken. Transparantie kan o.a. zorgen voor een hogere betrokkenheid van stakeholders en een positief effect op de reputatie van de organisatie teweeg brengen. Uit het onderzoek van het lectoraat PR en Social Media komt echter naar voren dat veel bedrijven terughoudend zijn in hun interne en externe communicatie. Een belangrijke reden hiervoor is de angst dat anderen misbruik maken van hun openheid.

Samen met studenten, docenten, alumni en professionals uit het werkveld bedenkt het lectoraat PR en Social Media oplossingen om die vormen van twijfel te lijf te gaan.

Lees meer over het lectoraat en de lector