student doet onderzoek bij het Leiden Centre for Applied Bioscience

LCAB Symposium 2024

Bekijk hier de flyer ( pdf, 528 KB )

Tijdens het symposium presenteren ongeveer 30 stagiairs de onderzoeksprojecten die zij hebben uitgevoerd in het kader van hun afstudeerstage bij het LCAB. Een aantal stagiairs presenteren hun werk aan de hand van een plenaire lezing, anderen nemen de bezoekers mee in hun verhaal via een poster waarbij ruimte is voor vragen en discussie. 

De stagiairs bij het LCAB zijn met name afstudeerders van de opleidingen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie, Bio-informatica, Informatica van Hogeschool Leiden, het Middelbaar Laboratorium Onderwijs van mboRijnland en de masteropleiding Bioinformatics and Systems Biology van de VU.

Biodiversiteit en Gezondheid

Het symposium biedt een unieke kans om kennis te maken met diverse maatschappelijke thema's op het gebied van Biodiversiteit en Gezondheid die worden onderzocht bij het LCAB. Er worden presentaties verzorgd over onderwerpen zoals: de detectie van micro-organismen in het kader van voedselveiligheid, het ontwikkelen van methoden voor geneesmiddelenonderzoek met organs-on-chips, de analyse van complexe fermentatieprocessen, en het meten van micro-organismen in water, bodem en lucht. Bij deze onderzoeken worden verschillende innovatieve Omics-technologieën ingezet. 

Keynote speaker

Ontdek tijdens het symposium de inzichten van Evita van de Steeg, Senior Scientist Human Biology & DMPK bij TNO over ‘The future of preclinical models in compound development: from whole organ perfusion to miniaturized organ on-a-chip’.
Tijdens de posterpresentaties en netwerkborrel kunt u uitgebreider kennismaken met elkaar en met onze stagiairs, wat een prachtige gelegenheid biedt om het talent van de toekomst te ontmoeten!

Tot slot vindt de uitreiking van de Willem van Leeuwenprijs plaats én – voor het eerst tijdens deze editie – wordt een prijs uitgereikt voor de beste posterpresentatie. 

We kijken ernaar uit u op dinsdag 28 mei te ontmoeten!

Danny Dukers,
Directeur Kenniscentrum LCAB

Programma

13.00   Welkom door dr. Danny Dukers (directeur LCAB)

13.10   Presentatie door stagiair Dirk-Jan Schoneveld: 'Airborne plant pathogenic microorganisms in greenhouses can now be measured using Nanopore sequencing-based metabarcoding (Metagenomics)

13.20   Presentatie door stagiair Nadya Alladin: 'Shotgun Metagenomics: The fast and broad detection of food pathogens and spoilage flora within food processing companies' (Toegepaste Genomische Microbiologie)

13.30   Keynotespeaker: Evita van de Steeg, Senior Scientist Human Biology & DMPK bij TNO: ‘The future of preclinical models in compound development: from whole organ perfusion to miniaturized organ on-a-chip’.

13.55   Presentatie door stagiair Naaznien Jahangier: 'Development of an automated sample preparation and analysis method for Organs-on-Chips research - AC/OC' (Metabolomics)

14.05   Posterpresentaties

15.15    Presentatie door stagiair Kevin van den Berg: 'Employing Deep Learning approaches for Functional Metagenome analysis' (Bio-informatica)

15.25   Presentatie door stagiair Melissa Meloen: 'Seamless cloning of taste receptor constructs' (Genome-based Health)

15.35   Presentatie door stagiair Nickey Beekers: 'Into the blob' (DataLab)

15.45   Presentatie door stagiair Estelya Deymez: 'Fermentobiomics: the practical implementation of microbial identification studies by small and medium sized sourdough bakeries' (Foodlab)

15.55   Uitreking Willem van Leeuwenprijs en Posterprijs

16.10   Groepsfoto van alle stagiairs

16.20   Netwerkborrel

17.30   Einde

Hogeschool Leiden