Lectoraat Residentiële Jeugdzorg

Lectoraat Residentiële Jeugdzorg

In het Expertisecentrum Jeugd van Hogeschool Leiden werken lectoren, onderzoekers, docenten en studenten van verschillende clusters (Social Work & Toegepaste Psychologie en Educatie) samen met andere hogescholen en universiteiten wordt kennis over professioneel handelen voor de beroepspraktijk en het onderwijs gegenereerd over de begeleiding van kinderen en (jong)volwassenen die ernstig in de problemen zitten. De focus van het lectoraat Residentiële jeugdzorg is het uitvoeren van onderzoek binnen de residentiële (forensische) (jeugd)zorginstellingen. De Justitiële Jeugdinrichtingen (JJI’s), Jeugdzorg Plus instellingen, de forensische psychiatrie en het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs (VSO) nemen een bijzondere plaats in binnen deze onderzoeken. In deze instellingen worden veelal de moeilijkste doelgroepen begeleidt.  Voor Hbo-opgeleide medewerkers vormen deze doelgroepen ook meteen de grootste uitdaging om een positief leef-, leer- en werkklimaat neer te zetten en te behouden vanwege onderliggende problematieken. Alle justitiële jeugdinrichtingen, tientallen andere (open) jeugdinstellingen in TBS instellingen, PPC’s in Nederland en 20 instellingen elders in- en buiten Europa zijn betrokken bij de onderzoeken van ons lectoraat. We werken daarnaast intensief samen met Hogeschool Windesheim, de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit en Radboud Universiteit. 

Lees meer