Focus bij de studenten

Onderwijs

Het lectoraat Waarde(n) Vrijeschool Onderwijs wil ontmoetingen arrangeren tussen regulier, vrijeschoolonderwijs en andere onderwijsvormen om kennis te delen en elkaar te inspireren. Ook wil het kennis over wetenschappelijk onderzoek verder integreren in het lesaanbod van de Vrijeschool Pabo en de reguliere Pabo van Hogeschool Leiden. Uiteraard vloeit de kennis opgedaan in onderzoeken de komende vier jaar terug naar het onderwijs en het werkveld.