Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Podcast: Aziza Mayo over autonomie in verbondenheid

15 januari 2021 - Jan Jaap Hubeek kijkt in deze podcast met lector Aziza Mayo terug op zes jaar lectoraat en verbindt de uitkomsten met de toekomst. Welke vragen doemen op aan de horizon waaraan Aziza zou willen bijdragen?

Lector Aziza Mayo beoogt binnen haar lectoraat de onderliggende waarden en opbrengsten van het vrijeschoolonderwijs inzichtelijk te maken. Gedegen onderzoek kan leerkrachten, bestuurders en lerarenopleiders helpen om het onderwijs nog beter vorm te geven. Maar het kan ook helpen om met elkaar te communiceren en om het 'eigene' van het vrijeschoolonderwijs, en wat vrijeschoolonderwijs brengt aan kinderen, leerkrachten, ouders en de samenleving, beter en breder zichtbaar te maken.

Dit is de laatste in een serie gesprekken van Jan Jaap Hubeek over de waarde(n) van vrijeschoolonderwijs.

Beluister de podcast

Beluister de hele serie