Hogeschool Leiden

Wie heeft ervaring met open vragen in de reken- en wiskundeles?

9 mei 2019 - Waldorf100 is in haar project 'Opening Mathematics’ op zoek naar praktijkervaringen met open vragen in de reken- en wiskundeles.

Het werken van het geheel naar de delen vormt een belangrijk uitgangspunt van het rekenonderwijs in vrijescholen. Het formuleren van een goede ‘open-ended’ reken- of wiskundeopdracht is echter geen eenvoudige opgave. Om leraren op weg te helpen zoekt Waldorf100 voorbeelden van open reken- en wiskundelessen in de praktijk. Wil je jouw ervaringen met ons delen om hiermee anderen te inspireren en verder te helpen? Door voorbeelden te verzamelen en te delen hopen we het reken- en wiskundeonderwijs op vrijescholen een positieve impuls te geven.

Lees meer over open mathematics.

Hoe kun jij bijdragen?

Wij zijn op zoek naar voorbeelden van open reken- en wiskundelessen die aan de lespraktijk zijn getoetst. Hoe ben je tot de vraagstelling gekomen, hoe heb je het verder aangepakt? Heeft deze aanpak je lessen verrijkt en waar ben je tegenaan gelopen? Wij zijn benieuwd naar:

1. Voorbeelden van open vragen waarmee je in je lessen hebt gewerkt en in welke klas(sen) dit was.

2. Jouw ervaringen met deze open vragen; wat liep goed en welke hobbels kwam je tegen?

 Daarnaast zijn we met name geïnteresseerd in de volgende punten:

3. Hoe ben je tot de vragen gekomen?

4. Waren het vragen voor alle leerlingen in de klas, of voor een specifiek groepje kinderen? En: waarom?   

5. Kwamen er veel verschillende antwoorden? Wat deed dat met de kinderen?  

6. Kwam je in volgende lessen nog terug op de vraag en/of de antwoorden?  En leidde dit - bij jouzelf of bij de leerlingen – tot nieuwe  of onverwachte inzichten of vragen?

7. Heb je met je leerlingen bewust stilgestaan bij het proces van zoeken of juist niet? Wat kwam daar uit naar voren?    

8. Wat zou jou helpen om (meer) open vragen op te nemen in je onderwijs? 

9. Daarnaast zijn we benieuwd of en hoe open vragen mogelijk een plaats hebben in het rekenonderwijs in de PO-scholen. 

Wil je jouw ervaringen met ons delen om hiermee anderen te inspireren en verder te helpen? Stuur dan jouw antwoorden op (een of meerdere van) bovenstaande vragen aan: waldorf100@opening-mathematics.net. Dit kan gewoon in het Nederlands (maar mag ook in het Engels, Duits, Frans, Italiaans of Spaans). Alle reacties worden geanalyseerd door een team van onderzoekers rond Aziza Mayo (lector Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs), Detlef Hardorp (wiskundige en oud-vrijeschool wiskundeleraar) en Daniel Jaeger (oud-vrijeschool wiskunde- en klassenleraar). Resultaten worden te zijner tijd online gepubliceerd op http://opening-mathematics.net/.
 
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, geef je door het insturen van je reactie toestemming om hieruit citaten op te nemen in het eindverslag. Dit gebeurt geanonimiseerd, tenzij je ons expliciet toestemming verleent om jouw naam en die van jouw school te vermelden.
 
We zien uit naar jullie reacties en ervaringen!
 
Aziza Mayo, Detlef Hardorp en Daniel Jaeger