Wouter Modderkolk

Hogeschool Leiden

Wouter Modderkolk is leraar economie en decaan vwo op de Stichtse Vrije School in Zeist. Sinds 1 februari 2022 is hij begonnen aan een promotieonderzoek aan de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences waar hij o.l.v. prof. dr. Menno Fenger en dr. Aziza Mayo onderzoek doet naar waarde(n)vol leiderschap in het onderwijs. In zijn onderzoek gaat hij op zoek naar het antwoord op de vraag welke onderwijsontwerpen passend zijn om onze intentie en het handelen op één lijn te brengen.

Andere onderzoeken

Naast zijn promotieonderzoek is Wouter ook samen met Jan Jaap Hubeek bezig met het onderzoek naar inclusie en diversiteit binnen het vrijeschoolonderwijs. Meer informatie daarover kun je vinden op deze pagina

In het verleden heeft Wouter onderzoek gedaan naar het vraagstuk rondom toetsing en beoordeling binnen het vrijeschoolonderwijs. Hij heeft diverse publicaties geschreven over hoe we binnen het vrijeschoolonderwijs vorm kunnen geven aan een toetsbeleid dat past bij de intentie van het vrijeschoolonderwijs. Zijn laatste onderzoek over dit thema vond plaats in de vorm van een leerkring over dit thema samen met leraren en schoolleiders van 9 vrijescholen voor voortgezet onderwijs. Daaruit is een gezamenlijke publicatie gekomen die hier ( pdf, 2.73 MB ) te downloaden is.