Sita de Kam

Hogeschool Leiden

Sita de Kam is kunstdocent bij de vrijeschoolpabo en daarnaast beeldend kunstenaar.

Onderzoek

In haar onderzoek maakt Sita gebruik van Artistic Research om zo theoretisch, praktisch en beeldend te onderzoeken op welke wijze Artistic Research voor de leerkracht van waarde kan zijn als kennispad, scholingsweg en kunstzinnige wegwijzer. Doel is de leerkracht een (persoonlijk) instrumentarium te bieden dat kan ondersteunen, aanspreken en de eigen kunstzinnige bron helpt verrijken. Om zo kunstzinnig onderwijs, waarin het kind uitgangspunt is, te kunnen (blijven) ontwikkelen en aanbieden in de klas.