Rebecca van Ingen

Rebecca van Ingen

Rebecca is werkzaam als docent bij de pabo van Hogeschool Leiden. De vakken die zij geeft zijn beeldende vorming en onderzoek. Daarnaast begeleidt zij studenten in de stage en is mede-oprichter en coƶrdinator van de Kunstklas, een talentklas waarbij studenten naast het onderwijsprogramma een extra onderwijsprogramma volgen op het gebied van cultuureducatie. 

Onderzoek

Rebecca signaleert dat de uitgangspunten van het kunstonderwijs op de vrijeschool anders zijn dan van het regulier kunstonderwijs. Het kunstonderwijs op de vrijeschool speelt in op de holistische mens, bij regulier kunstonderwijs zet men in op creativiteitsontwikkeling en authentiek vormgeven. Dit verschil maakt haar nieuwsgierig. Zij wil daarom graag de waarde(n) van het kunstonderwijs op de vrijeschool gaan onderzoeken. Wat zijn de 'opbrengsten' van het kunstonderwijs op de vrije school? Wat zijn de leereffecten van dit kunstonderwijs? Hoe ervoeren de (oud-)leerlingen van de vrijeschool het kunstonderwijs? En welke verschillen en overeenkomsten zijn er bij het kunstonderwijs bij de vrijeschool en het regulier basisonderwijs?