Frans Schobbe

Frans Schobbe

Frans studeerde geschiedenis aan de Universiteit Utrecht en schreef Vier Wereldmaanden over de inhouden van het geschiedenisonderwijs aan de vrijescholen en als aanvulling daarop Kleio’s gefluister, een verzameling mythen en verhalen. Als vierde schreef hij een boek over de Egyptische cultuur, Ma’at, normen en waarden in het oude Egypte.

Hij werkt al 30 jaar als vrijeschoolleraar. Naast leraar aan de Meander in Nijmegen en de Michaelschool in Zwolle, werkt Frans nu ook als onderwijsadviseur en trainer voor Coöperatief Leren voor Vrije Scholen (CLVS). 

Onderzoek

Zijn onderzoek richt zich op de combinatie van coöperatief leren, de bewegende klas (groep 3), de klas in beweging (groep 5 t/m 8) en het oefenprogramma van Bal-A-Vis-X. De Michaelschool in Zwolle gaat in het schooljaar 2015-2016 het experiment aan met een programma waarin deze elementen voorkomen met als belangrijkste onderzoeksvraag: ontwikkelen leerlingen zich harmonischer en gezonder in een vorm van onderwijs die deze elementen samenbrengt? Ook worden in dat jaar de toetsresultaten gevolgd om te zien of daar veranderingen in optreden.