Aziza Mayo

Aziza Mayo (lector)

Lector Aziza Mayo zal de komende vier jaar samen met mensen uit het onderwijsveld een onderzoeksprogramma ontwikkelen, opzetten en uitvoeren naar Vrijeschoolonderwijs. Hierbij richten zij zich enerzijds op onderzoek naar opbrengsten van het Vrijeschoolonderwijs, bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe en wat kinderen op Vrijescholen leren en hoe dit zich verhoudt tot wat kinderen op andere scholen leren. Maar ook op het karakter van Vrijeschoolonderwijs en wat dit onderwijs beoogt te bereiken bij het onderwijzen van kinderen. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar didactische aspecten waarmee het Vrijeschoolonderwijs zich onderscheidt van andere scholen zoals de kleuterklas en het hoofdonderwijs (periode onderwijs). Gedegen onderzoek kan leerkrachten, bestuurders en lerarenopleiders helpen om het onderwijs nog beter vorm te geven. Maar het kan ook helpen om met elkaar te communiceren en om het 'eigene' van het Vrijeschoolonderwijs en wat Vrijeschoolonderwijs brengt aan kinderen, leerkrachten, ouders en de samenleving beter en breder zichtbaar te maken.

Ik maak graag deel uit van de vernieuwingsbeweging binnen het vrijeschool onderwijs.”

Aziza Mayo

Aziza is opgegroeid in Bergen waar zij op de Adriaan Roland Holst (Vrije) School heeft gezeten. Na haar studie pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, promoveerde ze in 2004 bij deze universiteit op onderzoek naar manieren van samenwerken tussen moeders en jonge kinderen en hoe kinderen hierdoor kennis en vaardigheden ontwikkelen. Na haar promotie werkte ze vier jaar als onderzoeker en Universitair Docent bij de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Utrecht. Daar deed ze onderzoek naar taalontwikkeling bij Turkse, Marokkaanse en Nederlandse peuters en kleuters, gaf onderwijs in de Bachelor- en Masteropleidingen en was copromotor van twee promovendi.

"Sinds 2008 ben ik als onderzoeker verbonden geweest aan het Effective Pre-School, PrimaryandSecondaryEducation Project (EPPSE 3-14) bij het Institute of Education van de University of London. Binnen dit onderzoeksproject heb in opdracht van het Engelse Ministerie van Onderwijs onderzoek gedaan naar onverwachts schoolsucces van kinderen uit gezinnen met zwakke sociaaleconomische posities in de Engelse samenleving. Sinds een aantal jaar woon ik weer in Amsterdam met mijn partner en twee jonge dochters. De oudste gaat sinds een paar maanden naar de kleuterschool van de Geert Groote School. De afgelopen jaren heb ik onder andere een boek geschreven over het onderzoek in Engeland naar onverwacht school succes: ‘Social class and educational inequality. The roles of parents and schools’. Ik verheug mij er op om al deze ervaringen de komende jaren in te gaan zetten als lector aan Hogeschool Leiden."