Aziza Mayo (lector)

Lector Aziza Mayo

Lector Aziza Mayo beoogt met haar onderzoekers de onderliggende waarden en opbrengsten van het vrijeschoolonderwijs inzichtelijk te maken. Gedegen onderzoek kan leerkrachten, bestuurders en lerarenopleiders helpen om het onderwijs nog beter vorm te geven. Maar het kan ook helpen om met elkaar te communiceren en om het 'eigene' van het Vrijeschoolonderwijs, en wat Vrijeschoolonderwijs brengt aan kinderen, leerkrachten, ouders en de samenleving, beter en breder zichtbaar te maken.

Ik maak graag deel uit van de vernieuwingsbeweging binnen het vrijeschool onderwijs.”

Aziza Mayo

Aziza is opgegroeid in Bergen waar zij op de Adriaan Roland Holst (Vrije) School heeft gezeten. Na haar studie pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam, promoveerde ze in 2004 bij deze universiteit op onderzoek naar manieren van samenwerken tussen moeders en jonge kinderen en hoe kinderen hierdoor kennis en vaardigheden ontwikkelen. Na haar promotie werkte ze vier jaar als onderzoeker en Universitair Docent bij de afdeling Orthopedagogiek van de Universiteit Utrecht. Daar deed ze onderzoek naar taalontwikkeling bij Turkse, Marokkaanse en Nederlandse peuters en kleuters, gaf onderwijs in de Bachelor- en Masteropleidingen en was copromotor van twee promovendi.

Sinds 2008 was Aziza als onderzoeker verbonden aan het Effective Pre-School, Primary and Secondary Education Project bij het Institute of Education van de University of London. Binnen dit onderzoeksproject deed zij in opdracht van het Engelse Ministerie van Onderwijs onderzoek naar onverwachts schoolsucces van kinderen uit gezinnen met zwakke sociaaleconomische posities in de Engelse samenleving. Hierover schreef zij o.a. het boek ‘Social class and educational inequality. The roles of parents and schools’.