Arnout De Meyere

Arnout de Meyere

Na jaren van wetenschappelijk onderzoek gooide Arnout in 2000 het roer om en werd hij leraar in de Gentse bovenbouw, o.a. in de scholengemeenschap van de Vlaamse secundaire steinerscholen. Zijn uitdaging is om de troeven van de steinerpedagogie meer zichtbaar te maken en naast de gangbare statistische parameters ook andere criteria van onderwijskwaliteit in beeld te brengen.

Onderzoek

In en samen met de kenniskring in Leiden gaat Arnout een longitudinaal onderzoek starten waarin wordt gekeken naar persoonlijkheidskenmerken zoals ondernemingszin, morele kracht en probleemoplossend vermogen. In een aantal case studies wil hij de dynamische biografieën van oud-leerlingen in kaart brengen en onderzoeken of en hoe bepaalde elementen uit de opvoeding de volwassen persoonlijkheid hebben beïnvloed. Bij dit onderzoek wordt nauw samengewerkt met een aantal leraren van (Belgische) middelbare scholen: om het ‘profiel’ van een groep leerlingen in kaart te brengen (en hen later nog te volgen), en om contact te krijgen met oud-leerlingen.

Lees meer over het onderzoek van Akke en Arnout