Ariëlla Krijger

Ariëlla Krijger

Sinds 1980 is Ariëlla verbonden met de vrijeschool, eerst als initiatiefnemer en bestuurder en later als leraar, schoolleider en beleidsmedewerker. Tijdens en na haar studie Master of Arts Education doet zij in vrij beroep (kwalitatief) onderzoek naar portfolio-evaluatie en naar identiteitsvragen van vrijescholen. 

Onderzoek

Haar onderzoek binnen het lectoraat richt zich op de vraag of en hoe het brede curriculum van de vrijeschool zichtbaar en inzichtelijk wordt bij de evaluatie van de uitkomsten van dit onderwijs. Getuigschriften, periodeschriften, portfolio’s en toetsen zouden inzichtelijk moeten maken of wat in het onderwijs is gedaan, als goed en wenselijk kan worden beschouwd voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren en hun individuele kenmerken. Ariëlla wil met leraren uit het primair en voortgezet onderwijs actieonderzoek doen naar de uitvoering van pluriforme evaluaties die passen binnen de eigen lespraktijk, waar leerlingen in kunnen participeren en die tevens herkenbaar zijn voor anderen binnen en buiten de vrijeschool.