Anna van der Want (lector)

Sinds 1 november 2022 is dr. Anna van der Want de nieuwe lector Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs bij Hogeschool Leiden.

Anna van der Want studeerde theologie aan de Universiteit Utrecht en richtte zich in haar promotieonderzoek 'Teachers Interpersonal Role Identity' op de professionele identiteit van docenten in het voortgezet onderwijs. Gedurende haar loopbaan werkte Anna als onderzoeker, lerarenopleider en onderwijsadviseur op diverse universiteiten en hogescholen.

Hogeschool Leiden

Leidende vragen in haar loopbaan als onderzoeker en lerarenopleider zijn: waartoe doen we wat we doen, hoe geven mensen betekenis aan wat er om hen heen gebeurt en wat is de identiteit van een leerkracht, van een school, van een groep mensen? Anna: “Ik ben mateloos gefascineerd naar hoe docenten, leerkrachten en schoolorganisaties betekenis geven aan het onderwijs en datgene wat er gebeurt.”

“Ik ben mateloos gefascineerd naar hoe docenten, leerkrachten en schoolorganisaties betekenis geven aan het onderwijs en datgene wat er gebeurt.”

Anna van der Want

Ambities voor het lectoraat

Zoals gebruikelijk zal Anna als nieuwe lector eerst een periode nemen om zich te oriënteren. Tijdens deze periode gaat zij zich verder verdiepen in het werk dat de afgelopen jaren is neergezet door het team van Aziza Mayo. Onlangs zei Anna in een interview hierover: “Aan de ene kant zal ik voortborduren op wat er is, maar ik wil ook als nieuwkomer met een frisse blik op onderzoek uit. Natuurlijk vervolgen we lopende onderzoekslijnen rond thema’s als leiderschap, toetsing, diversiteit en hoogbegaafdheid.

Verder ga ik de komende tijd ontdekken op welke gebieden er vraagstukken zijn die thuishoren in een nieuwe onderzoeksagenda. Ik zal daarom veel lezen, kijken, gesprekken voeren en vooral veel luisteren naar het werkveld en de collega’s om mij heen.” Meer weten? Lees het hele interview.

In het najaar van 2023 zal Anna haar visie en plannen uiteenzetten in haar lectorale rede.

Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs

Het Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs is onderdeel van de faculteit Educatie. Op dit moment bestaat het lectoraat uit een kenniskring waarin naast Anna vier onderzoekers zich bezighouden met onderzoek naar de waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs. Meer informatie over het vind je op de lectoraatspagina.