Hoofdgebouw Hogeschool Leiden

Hoogbegaafd, gemotiveerd aan de slag?!

Vanuit de kenniskring behorend bij het lectoraat Waarde(n) van Vrijeschool Onderwijs doe ik onderzoek naar de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op zowel vrijescholen als reguliere basisscholen. Gekeken wordt onder andere naar hun motivatie voor het leren.

Hoogbegaafde kinderen

Hoewel hoogbegaafde kinderen meestal leergierig en intrinsiek gemotiveerd zijn valt het vaak nog niet mee om aan hun specifieke onderwijsbehoeften te voldoen, zoals blijkt uit vragen uit het werkveld. Het afstemmen van het aanbod op wat deze leerlingen nodig hebben is vaak een zoektocht.

Begeleiding van hoogbegaafde kinderen

Om zicht te krijgen op de stand van zaken met betrekking tot de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op vrijescholen, op succeservaringen en mogelijke knelpunten, heb ik intern begeleiders  een vragenlijst voorgelegd die hierop betrekking heeft. Van flink wat scholen heb ik inmiddels respons gekregen, waarvoor dank!

Vragenlijst met betrekking op motivatie

Aan leerlingen zijn vragenlijsten voorgelegd die betrekking hebben op motivatie. Al ruim 200 leerlingen hebben aangegeven wat voor hen werkt om met plezier op school te kunnen werken. De antwoorden zijn uiteenlopend: ze bieden handvatten om in te zetten op het versterken van het plezier in leren. Mocht u alsnog een vragenlijst t.b.v. dit onderzoek willen invullen, of heeft u een zesde klas die hieraan mee zou willen werken, dan kunt u mij bereiken via: s.snikkers@bvs-schooladvies.nl

De analyse van de antwoorden houdt u van mij tegoed!