Vrijeschool onderwijs kunsthal

Onderwijsdialoog tentoonstelling Rudolf Steiner in Kunsthal Rotterdam

Op 10 december 2014 organiseerde de Vereniging van vrijescholen een dialoog over de kansen en uitdagingen van het vrijeschoolonderwijs in de 21e eeuw. Het gesprek werd onder andere gevoerd naar aanleiding van de tentoonstelling over Rudolf Steiner die tot 11 januari 2015 plaatsvond in de Kunsthal in Rotterdam. Voorafgaand aan het programma hebben de deelnemers gelegenheid zich te laten inspireren door de tentoonstelling. Aziza Mayo was een van de sprekers tijdens deze tentoonstelling.

Vereniging houdt onderwijsdialoog in Kunsthal Rotterdam